รับทำบัญชี.COM | ตารางธาตุจากน้อยไปหามาก

Click to rate this post!
[Total: 122 Average: 5]

ตารางธาตุตามลำดับของธาตุที่เรียงจากน้อยไปหามาก โดยแสดงชื่อธาตุ สัญลักษณ์ธาตุ และหมายเลขอะตอม:

ลำดับ ชื่อธาตุ สัญลักษณ์ หมายเลขอะตอม
1 ไฮโดรเจน H 1
2 เฮลิยัม He 2
3 ลิเทียม Li 3
4 บีริลเลียม Be 4
5 โบรอน B 5
6 คาร์บอน C 6
7 ไนโตรเจน N 7
8 ออกซิเจน O 8
9 ฟลูออรีน F 9
10 โซเดียม Na 11
11 แมกนีเซียม Mg 12
12 อะลูมิเนียม Al 13
13 ซิลิเกต Si 14
14 ฟอสฟอรัส P 15
15 กำมะถัน S 16
16 คลอรีน Cl 17
17 อาร์กอน Ar 18
18 โพแทสเซียม K 19
19 แคลเซียม Ca 20
20 สเกนเซียม Sc 21
21 แทโทเลียม Ti 22
22 วานาเดียม V 23
23 โครเมียม Cr 24
24 มังกานีส Mn 25
25 เหล็ก Fe 26
26 โคบอลต์ Co 27
27 นิกเกิล Ni 28
28 ทอง Cu 29
29 สังกะสี Zn 30
30 กัลลิยัม Ga 31
31 เจอร์เมเนียม Ge 32
32 อาร์เซนิก As 33
33 ซีลิเกน Se 34
34 บรอมีน Br 35
35 คริปโตน Kr 36
36 รูบิเดียม Rb 37
37 ซิเซียม Sr 38
38 อิตเทรียม Y 39
39 ซิงเกน Zr 40
40 นีโอเบียม Nb 41
41 โมลิบดีนัม Mo 42
42 เทคเทเนียม Tc 43
43 รูทีเนียม Ru 44
44 รอเดียม Rh 45
45 พัลแลเดียม Pd 46
46 เอจิสเทเรียม Ag 47
47 แคดเมียม Cd 48
48 อินเดียม In 49
49 สนเตน Sn 50
50 แอนติโมนี Sb 51
51 เทลเลียม Te 52
52 ไอโอดีน I 53
53 แซนต์คริสตอล Xe 54
54 ซีเซียม Cs 55
55 บาริอัม Ba 56
56 แรดิอัม La 57
57 เซเรียม Ce 58
58 พราซิโอเดียม Pr 59
59 นีโอดิม Nd 60
60 โพรเมเทียม Pm 61
61 ซามาริยัม Sm 62
62 ยูทีเรียม Eu 63
63 กาดอลิเนียม Gd 64
64 เทอร์เบียม Tb 65
65 ดิสโพรซิยัม Dy 66
66 โฮลเมียม Ho 67
67 เรอิเดียม Er 68
68 ทูลิยัม Tm 69
69 อีบีเทอร์เบียม Yb 70
70 ลูทีเชียม Lu 71
71 ฮัฟนีียม Hf 72
72 ไทแทเนียม Ta 73
73 วอลเฟเนียม W 74
74 เรเธนียม Re 75
75 ออสเมียม Os 76
76 ไอเริเนียม Ir 77
77 แพลตินัม Pt 78
78 โกลเรียม Au 79
79 คริสตัน Hg 80
80 ไทแอนีเชียม Tl 81
81 ลีด Pb 82
82 บิสมัทท์ Bi 83
83 พอลอนีเชียม Po 84
84 แอสตาทีน At 85
85 แรดอน Rn 86
86 แแดร์ Fr 87
87 แร็ดิอัม Ra 88
88 แแคทีเนียม Ac 89
89 ทอริยัม Th 90
90 พร็อตทีเนียม Pa 91
91 แคนเตเนียม U 92
92 พลูทอเนียม Np 93
93 อะเมริเซียม Pu 94
94 คูรีเอียม Am 95
95 บีเกเรลเลียม Cm 96
96 ควรีเอียม Bk 97
97 ไคลด์เมียม Cf 98
98 อินเซียม Es 99
99 โอเนเซียม Fm 100
100 มันเดเลวีเนียม Md 101
101 โนเบเลียม No 102
102 ลอเรนเชียม Lr 103
103 รูเทนียม Rf 104
104 ดับนียัม Db 105
105 โบเรียม Sg 106
106 ฮาฟเนียม Bh 107
107 แซิเบียม Hs 108
108 โมสโกเวเนียม Mt 109
109 ดาร์มสเตเตียม Ds 110
110 รีเนียม Rg 111
111 คอปเปอร์นิเกียม Cn 112
112 นิฮอเนียม Nh 113
113 แมคโครเวียม Mc 114
114 เลนทาเนียม Lv 115
115 เอเวอร์นิเกียม Ts 116
116 ออกเกน Og 117

โปรดทราบว่าหมายเลขอะตอมบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากค้นคว้าและค้นพบธาตุใหม่ในธรณีธาตุ