รับทำบัญชี.COM | ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานรับเหมางานจบจริง?

Click to rate this post!
[Total: 31 Average: 5]

แผนธุรกิจรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

การติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและสำคัญอย่างยิ่ง การดำเนินงานในโรงงานขนาดใหญ่หรือเล็กต้องใช้ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้งานเรียบร้อยและปลอดภัยตลอดเวลา บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ในบทความนี้เราจะสำรวจกระบวนการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานของบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าและความสำคัญของการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ.

การติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน

การติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานเริ่มต้นด้วยการวางแผนและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับความต้องการของโรงงานนั้น ๆ ระบบนี้จะต้องรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น เครื่องจักรผลิต, ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟสำรอง, ระบบไฟส่องสว่าง, และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการไฟฟ้าเพื่อให้งานเกิดขึ้น.

 1. การวางแผนและออกแบบ – ในขั้นตอนแรกนี้, วิศวกรรับเหมาระบบไฟฟ้าจะทำการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของโรงงานและกำหนดโครงการตามนั้น. การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและการวางแผนสายไฟที่เหมาะกับโครงสร้างของอาคารเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้.
 2. งานเดินระบบไฟฟ้างานเดินระบบไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องทำอย่างรอบคอบ เช่น การติดตั้งท่อสายไฟ, การติดตั้งกล่องหุ้มสายไฟ, และการเชื่อมต่อสายไฟในอาคาร การเดินระบบไฟฟ้าต้องทำอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากช็อตไฟฟ้าและความเสี่ยงอื่น ๆ.
 3. ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร – หลังจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารเสร็จสิ้นแล้ว ระบบไฟฟ้าจะถูกติดตั้งในอาคาร ซึ่งรวมถึงการติดตั้งสวิตช์, หลอดไฟ, รางสายไฟ, และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ตามที่ได้วางแผนไว้.
 4. การทดสอบและปรับแต่ง – หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น, ระบบไฟฟ้าจะถูกทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย การปรับแต่งระบบเพื่อให้ทำงานอย่างเสถียรต้องทำอย่างรอบคอบ.

การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

หลังจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานเสร็จสิ้น, การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ระบบทำงานอย่างเสถียรและปลอดภัยตลอดเวลา. บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้ามักจะมีบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างเป็นระยะเวลา เพื่อป้องกันปัญหาและความเสียหายในระบบ รวมถึงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว.

การตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ามีขั้นตอนหลายขั้นตอน เช่น การตรวจสอบสายไฟและสวิตช์เพื่อแต่งระบบ, การทดสอบระบบสำรองไฟ, การตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ, และการบำรุงรักษาแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า เป็นต้น.

ในสรุป, การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นกระบวนการที่สำคัญและมีความซับซ้อน มันเป็นปัจจัยสำคัญในการให้การผลิตในโรงงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัย. บริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้ามีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการทั้งหมดนี้และจะช่วยให้โรงงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระยะยาว.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

ตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายสำหรับการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอาจมีดังนี้

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ
– ค่าใช้จ้างวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ xxx,xxx
– ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและวางแผน xxx,xxx
การจัดหาอุปกรณ์และวัสดุ
– ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุ xxx,xxx
ค่าแรงงานในการติดตั้งระบบ
– ค่าแรงงานช่างไฟฟ้า xxx,xxx
– ค่าแรงงานช่างสายไฟ xxx,xxx
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบและปรับแต่งระบบ xxx,xxx
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบแสงสว่าง xxx,xxx
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย xxx,xxx
ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบ
– ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบไฟฟ้า xxx,xxx
– ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบรักษาความปลอดภัย xxx,xxx
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประสานงานและการควบคุมโครงการ xxx,xxx
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันคุณภาพและรับประกันการใช้งาน xxx,xxx
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั่วไป xxx,xxx
รวมรายรับ xxx,xxx รวมรายจ่าย
xxx,xxx

โปรดทราบว่าข้อมูลในตารางเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ค่าใช้จ่ายและรายรับจริงๆ ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของโรงงาน วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ราคาค่าแรงงาน และหลายปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการคำนวณรายจ่ายและรายรับของโครงการของคุณ คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและวิศวกรรมเพื่อคำนวณและวางแผนให้เหมาะสมกับโครงการของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

อาชีพรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานเกี่ยวข้องกับหลายอาชีพและสาขาวิชาทางวิศวกรรม ดังนั้น คนที่มีความเชี่ยวชาญในการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอาจมีพื้นฐานและประสบการณ์ในอาชีพอื่นๆ ดังนี้

 1. ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สามารถทำงานในโรงงาน อาคาร หรือสถานที่อื่นๆ ที่ต้องการระบบไฟฟ้า
 2. วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้ามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบไฟฟ้า และเป็นผู้ควบคุมโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ควบคุมการติดตั้ง และทดสอบระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 3. ช่างสายไฟ ช่างสายไฟมีความชำนาญในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบสายไฟและเคเบิลต่างๆ ที่ใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า สามารถทำงานในการลงสายไฟในโรงงานหรืออาคาร
 4. วิศวกรโยธา วิศวกรโยธามีบทบาทในการออกแบบพื้นที่และโครงสร้างสำหรับการติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน รวมถึงควบคุมการก่อสร้างและการประเมินความเสี่ยงทางโครงสร้าง
 5. เทคนิคการไฟฟ้า ช่างเทคนิคการไฟฟ้ามีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาระบบไฟฟ้าโรงงาน รวมถึงการแก้ปัญหาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 6. เทคนิคสายไฟ เทคนิคสายไฟมีความชำนาญในการตรวจสอบและซ่อมแซมสายไฟและเคเบิลที่ใช้ในระบบไฟฟ้า
 7. เทคนิคควบคุม ช่างเทคนิคควบคุมทำหน้าที่ติดตั้ง ปรับแต่ง และบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงาน
 8. ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ควบคุมและจัดการโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน เฝ้าระวังงบประมาณ และควบคุมการดำเนินงาน
 9. วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหกรรมมีบทบาทในการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงาน รวมถึงการควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน
 10. นักวิจัยและพัฒนา นักวิจัยและพัฒนามีหน้าที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 11. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองว่าระบบไฟฟ้าทำงานได้ตามมาตรฐานและมีคุณภาพสูง
 12. นักบริหารและการตลาด นักบริหารและการตลาดช่วยในการจัดการธุรกิจรับติดตั้งระบบไฟฟ้า และการตลาดสินค้าและบริการ

โดยทั่วไปแล้ว การรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานต้องการความร่วมมือระหว่างบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จและปลอดภัย

วิเคราะห์ SWOT รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

การวิเคราะห์ SWOT สามารถช่วยให้คุณเข้าใจและวางแผนการดำเนินธุรกิจรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานของคุณได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม คุณมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าและมีประสบการณ์ในโครงการที่ใหญ่โต
 2. ความสามารถในการปรับตัว คุณสามารถปรับตัวและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาเกิดขึ้น
 3. ความสามารถในการควบคุมคุณภาพ คุณสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและประสิทธิภาพสูงให้กับลูกค้า
 4. เครือข่ายและความร่วมมือที่ดี คุณมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและซัพพลายเออร์อื่นๆ

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ความขาดแคลนของทุน การรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอาจต้องการการลงทุนในอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความชำนาญ
 2. ความขาดแคลนของแรงงาน คุณอาจพบปัญหาในการหาแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานรับติดตั้งระบบไฟฟ้า
 3. การแข่งขันรุนแรง มีการแข่งขันระดับสูงในอุตสาหกรรมนี้ ทำให้คุณต้องมีกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม
 4. ความเป็นไปได้ของความล้มเหลว โครงการรายใหญ่โตอาจเกิดปัญหาทางเทคนิคหรือการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม

โอกาส (Opportunities)

 1. การเติบโตของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมรับติดตั้งระบบไฟฟ้าอาจมีโอกาสในการเติบโตเนื่องจากการขยายกิจกรรมอุตสาหกรรมในภาคเอเชียตะวันออกและเซนทรัลเอเชีย
 2. เทคโนโลยีใหม่ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าอาจสร้างโอกาสใหม่ในการปรับปรุงความสามารถและคุณภาพของบริการ
 3. ความต้องการในการอัพเกรดระบบไฟฟ้า บริษัทและโรงงานอาจมีความต้องการในการอัพเกรดระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

ภัยคุกคาม (Threats)

 1. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุเช่นไฟไหม้หรือน้ำท่วมอาจส่งผลกระทบต่อโครงการและความสามารถในการทำงาน
 2. ความยากลำบากในการควบคุมราคา ราคาวัสดุและแรงงานอาจมีความผันผวนที่สูง ซึ่งอาจทำให้คุณสูญเสียกำไร
 3. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของคุณ

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมในการใช้จุดแข็งในการใช้โอกาส และป้องกันตัวจากความเสี่ยงและจุดอ่อนของธุรกิจของคุณในเวลาเดียวกัน แต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในอุตสาหกรรมนี้

คําศัพท์พื้นฐาน รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์เฉพาะในการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานที่ควรรู้

 1. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)
  • คำอธิบาย ระบบที่ใช้ในการส่งและควบคุมกระแสไฟฟ้าในโรงงานหรืออาคาร
 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Equipment)
  • คำอธิบาย อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในระบบไฟฟ้า เช่น มิเตอร์, สวิทช์, และไดโอด
 3. สายไฟ (Cable)
  • คำอธิบาย สายที่นำกระแสไฟฟ้าจากแหล่งไฟสู่อุปกรณ์ไฟฟ้า
 4. วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit)
  • คำอธิบาย การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
 5. โครงการไฟฟ้า (Electrical Project)
  • คำอธิบาย การวางแผนและดำเนินโครงการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 6. การตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Electrical Inspection)
  • คำอธิบาย กระบวนการตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 7. ซ่อมแซม (Maintenance)
  • คำอธิบาย การดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้ถูกต้อง
 8. ความปลอดภัยไฟฟ้า (Electrical Safety)
  • คำอธิบาย มาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
 9. หน่วยไฟฟ้า (Electric Unit)
  • คำอธิบาย หน่วยที่ใช้ในการวัดปริมาณกระแสไฟฟ้า เช่น วัตต์, โวลต์, แอมป์
 10. คู่มิเตอร์ (Meter)
  • คำอธิบาย อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณการใช้งานของไฟฟ้า เพื่อคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้ไป

หมายเหตุ การรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานมีคำศัพท์ทางวิศวกรรมและเทคนิคอื่นๆ อีกมาก การรู้เรื่องคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารได้ดีกับผู้เกี่ยวข้องในโครงการรับติดตั้งระบบไฟฟ้าของคุณ

ธุรกิจ รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานมักขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ ดังนั้น คุณควรติดต่อหน่วยงานราชการท้องถิ่นหรือกรมธรรม์ และปรึกษากับนักทนายหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่องการธุรกิจเพื่อทราบขั้นตอนและเอกสารที่ต้องจัดเตรียมในกระบวนการจดทะเบียนของคุณ

ตัวอย่างของเอกสารและการจดทะเบียนที่อาจจำเป็นต้องทำในธุรกิจรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจเพื่อรับใบอนุญาตและการจดทะเบียนเป็นธุรกิจในประเทศที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจ
 2. ใบอนุญาตธุรกิจ อาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตเฉพาะสำหรับธุรกิจรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ตามกฎหมายของประเทศ
 3. ลงทะเบียนสรรพสามิต หากคุณเป็นนิติบุคคล คุณอาจต้องลงทะเบียนสรรพสามิตของคุณเพื่อดำเนินธุรกิจ
 4. รายงานการเสียภาษี คุณอาจต้องรายงานการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากธุรกิจของคุณตามกฎหมายภาษีของประเทศ
 5. ประกันความรับผิดชอบ การรับรองประกันความรับผิดชอบ (Liability Insurance) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย
 6. การอนุญาตและการรับรองความปลอดภัย การขออนุญาตและการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานรับติดตั้งระบบไฟฟ้า
 7. สัญญาและข้อกำหนด การทำสัญญากับลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 8. การรับรองความปลอดภัยและการฝึกอบรม การสรรหาและฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และความสามารถในการทำงานอย่างปลอดภัย
 9. แบบรายงานการดำเนินงาน การเตรียมและส่งแบบรายงานการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ตามที่กำหนด
 10. การจัดการการเงินและบัญชี การเปิดบัญชีธุรกิจและการจัดการการเงินของธุรกิจอย่างถูกต้อง

คำแนะนำที่ดีคือการปรึกษากับนักทนายหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่องการธุรกิจในพื้นที่ของคุณเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารและการจดทะเบียนที่จำเป็นในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานของคุณในท้องถิ่นของคุณ

บริษัท รับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานอาจมีความผันผวนในการเสียภาษีตามกฎหมายและข้อบังคับภาษีของแต่ละประเทศและพื้นที่ การเสียภาษีมักขึ้นอยู่กับรูปแบบของธุรกิจของคุณและรายได้ที่คุณได้รับ นี่คือบางประเภทของภาษีที่อาจเป็นที่รู้จักสำหรับธุรกิจนี้

 1. ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือรายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานในนามของบุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีรายได้จากกำไรที่ได้รับ
 2. ภาษีขายและการบริการ (Sales and Service Tax) ภาษีนี้อาจมีในบางประเทศและพื้นที่ และมักเรียกว่าภาษีการบริการ (Service Tax) หรือภาษีการขาย (Sales Tax) ซึ่งอาจต้องเสียเมื่อคุณให้บริการหรือขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการรับติดตั้งระบบไฟฟ้า
 3. ภาษีขายค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ภาษีนี้มักเรียกว่า VAT และอาจมีในบางประเทศ คุณอาจต้องเสีย VAT เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ และเก็บ VAT จากลูกค้าของคุณเมื่อคุณขายสินค้าหรือบริการ
 4. ภาษีธุรกิจ (Business Tax) ในบางประเทศ ภาษีธุรกิจอาจมีอยู่และต้องเสียตามรายได้หรือกำไรของธุรกิจของคุณ
 5. ภาษีส่วนแบ่งรายได้ (Income Tax) บางประเทศอาจเรียกนี้ว่าภาษีส่วนแบ่งรายได้หรือภาษีนิติบุคคล เป็นภาษีที่เสียจากกำไรหรือรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจ

ขอแนะนำให้คุณปรึกษากับนักทนายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อรับข้อมูลและคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับภาษีที่คุณต้องเสียในธุรกิจรับติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานของคุณ โดยคำแนะนำเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและข้อบังคับในแต่ละเขตและประเทศ