ต้นทุนการบริหาร

รับทำบัญชี.COM | ต้นทุนการบริหารขององค์กรเรื่องของสินทรัพย์?

ต้นทุนการบริหาร

ต้นทุนการบริหาร คือ

ต้นทุนการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารทั่วไปขององค์กรทั้งในเรื่องของสินทรัพย์ (เครื่องไม้เครื่องมือ อาคาร ฯลฯ) และทรัพย์สิน (บุคลากร)  รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กร เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ค่าเครื่องเขียน  ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเสื่อมราคา-ทรัพย์สิน ดอกเบี้ยจ่าย ค่าภาษี เป็นต้น

ต้นทุนการบริหาร

“ต้นทุนการบริหาร” (Administrative Costs) หรือเรียกอีกอย่างว่า “ค่าใช้จ่ายทางบริหาร” (Management Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบริษัทหรือกิจการทางดำเนินการทั่วไปของบริษัท โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการโดยตรง ค่าใช้จ่ายทางบริหารมีความหลากหลายและสามารถรวมถึงรายการต่าง ๆ เช่น

  1. ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่าที่ต้องจ่ายสำหรับสถานที่ทำงานของบริษัท
  2. เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานทางบริหาร รวมถึงค่าตอบแทนของผู้บริหาร, ผู้จัดการ, และพนักงานทางบริหาร
  3. ค่าเดินทางและการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, การเคลื่อนย้าย, การส่งเสริมการขาย, และการประชุม
  4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารแหล่งข้อมูลบุคคล, การอบรม, การสรรหา, และการจัดการบุคคลากร
  5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการสำนักงาน, การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงาน, การจัดหาวัสดุสำนักงาน, และการบริหารงานสำนักงานทั่วไป
  6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารและดูแลระบบคอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์, และเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป
  7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการและบริหารการเงินของบริษัท, การตรวจสอบบัญชี, การจัดการภาษี, และการวางแผนการเงิน
  8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายทางบริหารเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการและสร้างความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การจัดการค่าใช้จ่ายทางบริหารอย่างเหมาะสมและประสานงานในระบบการบริหารจะช่วยให้บริษัทหรือกิจการมีประสิทธิภาพและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา

Click to rate this post!
[Total: 259 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )