ปป

บันทึกเป็นต้นทุนขายได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 120 Average: 5]

บันทึกเป็นต้นทุนขายได้หรือไม่

ค่าขนส่งบันทึกเป็นต้นทุนขาย ได้หรือไม่

ตอบ: ค่าขนส่งสินค้าถือเป็นต้นทุนขายของกิจการค่ะ ต้องนำมารวมเพื่อคำนวณหาต้นทุนขายด้วยค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top