ต้นทุนร่วม คือ

3 ต้นทุนร่วม คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 159 Average: 5]

ต้นทุนร่วม

ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )

ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์/ สินค้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปก่อนถึงจุดแยกผลิตภัณฑ์

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ต้นทุนร่วม คือ

Leave a Comment

Scroll to Top