ต้นทุนร่วม คือ

รับทำบัญชี.COM | ต้นทุนร่วมปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ต้นทุนร่วม

ต้นทุนร่วม (Joint Costs)  หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลิตภัณฑ์/ สินค้าตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปก่อนถึงจุดแยกผลิตภัณฑ์

ต้นทุนร่วม (Joint Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่สร้างผลผลิตหลายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าพร้อมกันและไม่สามารถแยกแยะได้ในขั้นตอนแรกของกระบวนการ ทำให้ต้องมีการรวมค่าใช้จ่ายในระยะเวลาเดียวกันสำหรับผลผลิตหลาย ๆ ชนิด ต้นทุนร่วมเกิดจากการใช้ทรัพยากรหรือกระบวนการผลิตที่ใช้ร่วมกันสำหรับการผลิตผลผลิตหลาย ๆ ชนิด และการคำนวณค่าต้นทุนร่วมมักมีความซับซ้อนเนื่องจากต้องแบ่งแยกค่าใช้จ่ายนี้ให้กับผลผลิตแต่ละชนิด

ตัวอย่างของสถานการณ์ที่มีต้นทุนร่วมได้แก่

  1. การผลิตสินค้าหลาย ๆ ชนิดจากวัตถุดิบเดียวกัน เช่น การผลิตน้ำมันพืช จากลักษณะเดียวกันของวัตถุดิบพืช เช่นถั่วเหลือง ที่สามารถผลิตน้ำมันและประกอบอื่น ๆ ได้พร้อมกัน

  2. การผลิตผลผลิตหลายชนิดในอุตสาหกรรมเกษตร เช่น การปลูกข้าวที่สามารถใช้เป็นข้าวสาลี ข้าวเกรียบ ข้าวเหนียว และผลิตผลผลิตอื่น ๆ พร้อมกัน

  3. การผลิตหลายชนิดของผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น กระบวนการผลิตแซนด์วิชหรือเนยถั่วลิสงที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดพร้อมกัน

การจัดการต้นทุนร่วมมักเป็นเรื่องซับซ้อนและต้องใช้วิธีการคำนวณที่เหมาะสมในการแบ่งแยกค่าใช้จ่ายร่วมให้กับผลผลิตแต่ละชนิด วิธีการคำนวณสามารถดำเนินการโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์หรือวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมกับกรณีในแต่ละรายการ

 
ต้นทุนร่วม คือ
Click to rate this post!
[Total: 71 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )