ถ่ายโอนจดทะเบียนพาณิชย์

3 ถามเรื่องถ่ายโอนจดทะเบียนพาณิชย์

Click to rate this post!
[Total: 99 Average: 5]

ถามเรื่องถ่ายโอนจดทะเบียนพาณิชย์

งานถ่ายโอนจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ทราบว่าต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คนใดในอบต.คะ

ตอบ: เป็นนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ตามคำสั่งแต่งตั้งฯ ของแต่ละเทศบาล/อบต.ค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top