ถ้าเราซื้อสินค้าจากร้านที่ไม่มีบิล VAT จะทำอย่างไร

ถ้าเราซื้อสินค้าจากร้านที่ไม่มีบิล VAT จะทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 2002 Average: 5]

ถ้าเราซื้อสินค้าจากร้านที่ไม่มีบิล VAT จะทำอย่างไร

ถ้าเราซื้อสินค้าจากร้านที่ไม่มีบิล VAT จะทำอย่างไร

ถ้าเราซื้อสินค้าจากร้านที่ไม่มีบิล VAT จะทำอย่างไร ถึงจะเนทำบันทึกเข้าคลังสินค้าได้ค่ะ เพราจะขายเเบมี Vat

ถ้าเราซื้อสินค้าเพื่อที่จะมาขายแบบมี Vat ทำไมเราไม่ซื้อสินค้าจากร้านที่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่สามารถออก Vat ให้เราได้ล่ะค่ะ เพราะในปัจจุบันนี้ ร้านน่าจะมีเยอะนะค่ะ แต่ถ้าซื้อมาแล้ว ก็แนะนำให้คีย์เข้าคลังสินค้าแบบไม่มี Vat (แต่ไม่แน่ใจว่าโปรแกรมสำเร็จรูป ทำได้หรือไม่) และยอมเสีย Vat เต็มจำนวนของภาษที่ขาย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top