ทำประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่า

10 ปี ทำประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่าครับ

Click to rate this post!
[Total: 50 Average: 5]

ทำประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่าครับ

ทำประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่าครับ

ประกันชีวิตที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นประกันชีวิตที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปค่ะ และเป็นไปตามเงื่อนไขประกาศของกรมสรรพากร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top