รับทำบัญชี.COM | ทำหนังสั้นสร้างจากเรื่องจริงธุรกิจภาพยนต์?

แผนธุรกิจทำหนังสั้น

การเริ่มต้นธุรกิจทำหนังสั้นมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่คุณควรทำเพื่อให้ธุรกิจของคุณเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณสามารถทำได้

 1. วางแผนธุรกิจ
  • กำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของธุรกิจของคุณ
  • ทำการศึกษาตลาดและความต้องการของผู้ชมสำหรับหนังสั้นที่คุณจะสร้าง
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายและตลาดเป้าหมายของคุณ
 2. เขียนสคริปต์ (Scriptwriting)
  • สร้างสคริปต์หรือเรื่องราวที่คุณต้องการแสดงในหนังสั้น
  • ให้ความสนใจในโครงเรื่อง ตัวละคร และบทพูด
 3. ระบบงานและวางแผนการถ่ายทำ (Pre-production)
  • สร้างทีมงานและผู้ร่วมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทำหนัง
  • วางแผนการถ่ายทำและกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่, การแสดง, และอุปกรณ์ที่จะใช้
  • ระบบงานการเรียบเรียงและสร้างงบประมาณ
 4. ถ่ายทำ (Production)
  • ดำเนินการถ่ายทำตามสคริปต์ที่ได้รับอนุญาตและวางแผนไว้
  • ควบคุมการถ่ายทำและตรวจสอบว่าการแสดงและการถ่ายทำเป็นไปตามที่วางแผนไว้
 5. ตัดต่อและแก้ไข (Post-production)
  • นำซีนที่ถ่ายทำมาตัดต่อเพื่อสร้างหนังสั้น
  • เพิ่มเสียง ตัดต่อภาพ และสร้างอิฉันท์เพื่อให้ได้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
 6. การแสดงผลและการประกาศ (Distribution and Promotion)
  • วางแผนการกระจายหนังสั้นของคุณ โดยการนำเสนอในงานฉายหรือสื่อต่างๆ เช่น YouTube, Vimeo, หรือเว็บไซต์ของคุณ
  • สร้างแผนการตลาดและโปรโมตหนังสั้นของคุณเพื่อให้คนรู้จักและดู
 7. การเงินและบัญชี (Finances and Accounting)
  • จัดการการเงินของธุรกิจของคุณโดยรวมถึงการเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างหนังสั้นและการบริหารรายได้
  • สร้างบัญชีและเก็บบันทึกการเงินให้แม่นยำ
 8. การหาทุน (Funding)
  • หาแหล่งทุนสำหรับโครงการหนังสั้นของคุณ อาจเป็นการขอทุนจากนักลงทุน, การเรียกรับทุนจากสื่อต่างๆ, หรือการใช้ทุนส่วนตัว
 9. ความปลอดภัยและอนาคต (Legal and Future Planning)
  • ตรวจสอบการลงนามในสัญญาและสิทธิลิขสิทธิ์ของผลงานที่สร้าง
  • กำหนดแผนการเผยแพร่หนังสั้นในอนาคตและการสร้างโอกาสในวงการภาพยนตร์
 10. การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Learning and Self-Improvement)
  • ไม่ควรหยุดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการสร้างภาพยนตร์
  • ร่วมงานกับผู้ร่วมงานและบรรดาผู้เชี่ยวชาญในวงการเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ควรจดบันทึกและสร้างแผนธุรกิจที่ครอบคลุมเพื่อรับรองว่าคุณไม่พลาดข้อผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆ และหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณอาจต้องการปรึกษากับนักสร้างหนังมืออาชีพหรือบุคคลที่มีประสบการณ์ในการสร้างหนังสั้นด้วยครับ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจทำหนังสั้น

นำเสนอข้อมูลรายรับและรายจ่ายของธุรกิจทำหนังสั้นในรูปแบบตารางเปรียบเทียบดังนี้

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากการขายสิทธิ์ XXX,XXX
รายรับจากการแสดงหนัง XXX,XXX
รายรับจากโฆษณาและสปอนเซอร์ XXX,XXX
รายรับจากการจ้างสื่อมวลชน XXX,XXX
รายรับจากการขายสินค้าแฟน XXX,XXX
รายรับจากแหล่งทุน XXX,XXX
รายรับอื่นๆ XXX,XXX
รวมรายรับ XXX,XXX
ค่าต้นทุนการผลิตหนัง XXX,XXX
ค่าต้นทุนการตลาดและโปรโมชั่น XXX,XXX
ค่าต้นทุนสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง XXX,XXX
ค่าสินค้าหรือวัตถุดิบ XXX,XXX
ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลและตัดต่อ XXX,XXX
ค่าเช่าสถานที่หรืออุปกรณ์ XXX,XXX
ค่าติดตั้งเสร็จสิ้น XXX,XXX
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ XXX,XXX
รวมรายจ่าย XXX,XXX
กำไรสุทธิ (รายรับ – รายจ่าย) XXX,XXX XXX,XXX

โดยในตารางข้างบน

 • “รายรับ” ระบุจำนวนเงินที่ธุรกิจของคุณได้รับจากแหล่งต่างๆ เช่น การขายสิทธิ์, การแสดงหนัง, โฆษณา, การจ้างสื่อมวลชน, การขายสินค้าแฟน, และอื่นๆ
 • “รายจ่าย” ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายเพื่อดำเนินธุรกิจของคุณ เช่น ค่าต้นทุนการผลิตหนัง, ค่าต้นทุนการตลาดและโปรโมชั่น, ค่าสินค้าหรือวัตถุดิบ, ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลและตัดต่อ, ค่าเช่าสถานที่หรืออุปกรณ์, ค่าติดตั้งเสร็จสิ้น, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • “กำไรสุทธิ” ระบุจำนวนเงินที่คุณกำไรหรือขาดทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายออกจากรายรับ

คำแนะนำที่สำคัญคือต้องจัดการการเงินของธุรกิจของคุณอย่างรอบด้าน ให้ความสนใจในการบันทึกบัญชีและวางแผนการเงิน เพื่อให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของธุรกิจของคุณและให้ความรู้สึกมั่นใจในการดำเนินงานอย่างประสบความสำเร็จได้อย่างเหมาะสม

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจทำหนังสั้น

การทำหนังสั้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลายอาชีพและกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งอาจเข้ามามีบทบาทและช่วยเสริมสร้างในการสร้างหนังสั้นในหลายด้าน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทำหนังสั้นอาจรวมถึง

 1. นักแสดงและนักแสดงชายและนักแสดงหญิง นักแสดงเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการแสดงโครงการหนังสั้น พวกเขามีหน้าที่จะสร้างตัวละครและนำเสนอเรื่องราวให้กับผู้ชม
 2. ผู้กำกับ (Director) ผู้กำกับเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการนำทีมงานและนักแสดงเพื่อให้โครงการหนังสั้นถูกดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
 3. นักเขียนสคริปต์ (Screenwriters) นักเขียนสคริปต์เป็นคนที่เขียนเรื่องราวและบทพูดในหนังสั้น พวกเขามีบทบาทสำคัญในการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความหมาย
 4. ผู้กำกับศิลปกรรม (Art Directors) ผู้กำกับศิลปกรรมรับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมและดีไซน์สวยงามในหนังสั้น ได้แก่การตกแต่งสถานที่, การเลือกวัสดุ, และการออกแบบ
 5. ผู้อำนวยการฝ่ายฉาย (Cinematographers) ผู้อำนวยการฝ่ายฉายควบคุมกล้องและแสงในการถ่ายทำหนัง เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามและมีคุณภาพ
 6. ผู้ตัดต่อ (Film Editors) ผู้ตัดต่อมีหน้าที่ตัดต่อวิดีโอและเสียงเพื่อสร้างความสมดุลในหนังสั้น
 7. ผู้สร้างเสียง (Sound Designers) ผู้สร้างเสียงควบคุมและแต่งเสียงในหนังสั้น เพื่อให้เสียงเป็นไปตามความต้องการและมีคุณภาพ
 8. นักแต่งเพลง (Composers) นักแต่งเพลงรับผิดชอบในการสร้างเสียงพื้นหลังและเพลงสำหรับหนังสั้น
 9. นักแสดงเสียง (Voice Actors) ในกรณีที่หนังสั้นมีตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ นักแสดงเสียงจะให้เสียงในตัวละครนั้น
 10. ผู้จัดการโปรเจกต์ (Project Managers) ผู้จัดการโปรเจกต์รับผิดชอบในการควบคุมงานและการจัดการทีมงานให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 11. นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Specialists) นักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการโปรโมตและสร้างความรู้สึกต่อโครงการหนังสั้น
 12. ผู้จัดการการเงิน (Financial Managers) ผู้จัดการการเงินรับผิดชอบในการวางแผนการเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการหนังสั้น
 13. นักเขียนบทโฆษณา (Advertising Copywriters) นักเขียนบทโฆษณาอาจรับผิดชอบในการเขียนบทโฆษณาหรือสื่อการตลาดสำหรับโครงการหนังสั้น

นอกจากนี้ยังมีอาชีพและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สามารถมีบทบาทในการสร้างหนังสั้นได้ด้วย เช่น นักแต่งบท, นักบันทึกเสียง, ผู้สร้างสื่อและวางแผนการตลาด การทำหนังสั้นเป็นกระบวนการที่ใช้ทีมงานหลายคนและอาชีพที่แตกต่างกันมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและน่าสนใจ

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจทำหนังสั้น

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจทำหนังสั้นมีมุมมองทางกลยุทธ์เกี่ยวกับความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของธุรกิจ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจของคุณได้ ดังนั้น นี่คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจทำหนังสั้น

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 1. คุณภาพสูง ธุรกิจของคุณอาจมีคุณภาพสูงในการสร้างหนังสั้นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชม
 2. ทีมงานมืออาชีพ คุณมีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานภาพยนตร์
 3. ส่วนแบรนด์และรางวัล หากคุณได้รับรางวัลหรือมีผลงานที่น่าประทับใจมาก่อน นี่อาจเป็นข้อได้เปรียบในการโปรโมตธุรกิจของคุณ

ความอ่อนแอ (Weaknesses)

 1. ขาดงบประมาณ การสร้างหนังสั้นอาจต้องใช้งบประมาณสูง และคุณอาจขาดงบประมาณสำหรับโครงการของคุณ
 2. การเชื่อมโยงมีน้อย หากคุณยังไม่มีความรู้สึกทางวงการหรือมีความเชื่อมโยงในวงการภาพยนตร์ อาจทำให้การตลาดและการจ้างนักแสดงและนักทำหนังยากขึ้น
 3. ความสามารถในการสร้างสื่อต้องปรับปรุง การสร้างหนังสั้นอาจต้องใช้ทักษะในการถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ที่คุณอาจต้องปรับปรุง

โอกาส (Opportunities)

 1. ช่องว่างในตลาด อาจมีโอกาสในการนำเสนอเรื่องราวหรือแนวเรื่องที่ไม่มีใครได้ทำมาก่อนในตลาด
 2. การเพิ่มนิยมของเนื้อหาออนไลน์ ผู้คนมีความกระตือรือร้นในการดูเนื้อหาออนไลน์ ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของคุณผ่านพื้นที่ออนไลน์
 3. การร่วมมือกับคู่ค้า คุณอาจมีโอกาสร่วมมือกับบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆ เพื่อสร้างหนังสั้นเพื่อการโฆษณาหรือการสนับสนุนทางการตลาด

อุปสรรค (Threats)

 1. ค่าใช้จ่ายสูง การผลิตหนังสั้นอาจเสียค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจทำให้หากไม่สามารถจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจส่งผลต่อกำไร
 2. ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง มีคู่แข่งอื่นที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการแข่งขัน
 3. การระงับกำกับการผลิต สถานการณ์เช่นการระงับกำกับการผลิตในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการเติบโตและพัฒนาธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ข้อได้เปรียบ (Strengths) เพื่อให้การใช้ข้อได้เปรียบ (Opportunities) มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการแก้ไขหรือปรับปรุงข้ออ่อน (Weaknesses) เพื่อรองรับและต้านทานอุปสรรค (Threats) ในอุตสาหกรรมของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจทำหนังสั้น ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เฉพาะในธุรกิจทำหนังสั้นพร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมในภาษาไทย

 1. ฉาย (Screening)
  • คำอธิบาย การนำหนังสั้นมาแสดงให้ผู้ชมดู
  • ตัวอย่างประโยค งานฉายหนังสั้นในงานภาพยนตร์รายปีเป็นงานที่มีคนติดตามมากมาย
 2. เขียนบท (Scriptwriting)
  • คำอธิบาย กระบวนการเขียนบทเรื่องราวและคำพูดในหนังสั้น
  • ตัวอย่างประโยค การเขียนบทเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างเรื่องราวของหนังสั้น
 3. การกำกับ (Directing)
  • คำอธิบาย กระบวนการควบคุมการนำเสนอเรื่องราวและการแสดงของนักแสดงในหนังสั้น
  • ตัวอย่างประโยค การกำกับเป็นอาชีพที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์
 4. การตัดต่อ (Editing)
  • คำอธิบาย กระบวนการปรับแต่งและตัดต่อวิดีโอในหนังสั้น
  • ตัวอย่างประโยค การตัดต่อสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์และบรรยากาศในหนังได้
 5. การอำนวยการแสดง (Casting)
  • คำอธิบาย กระบวนการเลือกนักแสดงที่เหมาะกับบทบาทในหนังสั้น
  • ตัวอย่างประโยค การอำนวยการแสดงเป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาอารมณ์และสมรรถภาพของนักแสดง
 6. ฉายย่อย (Subtitling)
  • คำอธิบาย การเพิ่มข้อความหรือคำบรรยายภาษาอื่นลงในหนังสั้นเพื่อช่วยผู้ชมเข้าใจเนื้อเรื่อง
  • ตัวอย่างประโยค การฉายย่อยสามารถช่วยผู้ชมที่ไม่เข้าใจภาษาในหนัง
 7. นักแสดงรับบท (Voice Actor)
  • คำอธิบาย นักแสดงที่ให้เสียงในตัวละครแฟคชั่นหรือตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ในหนังสั้น
  • ตัวอย่างประโยค นักแสดงรับบทสามารถให้เสียงในตัวละครการ์ตูนหรือตัวละครเสมือนได้
 8. ทีมงาน (Crew)
  • คำอธิบาย ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการผลิตหนังสั้นรวมถึงผู้กำกับภาพ, ผู้อำนวยการฝ่ายฉาย, นักแสดง, ผู้ตัดต่อ, และอื่นๆ
  • ตัวอย่างประโยค ทีมงานทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อสร้างหนังสั้นที่ดี
 9. โปรดิวเซอร์ (Producer)
  • คำอธิบาย บุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบในการจัดการและระบายงานต่างๆ ในการผลิตหนังสั้น
  • ตัวอย่างประโยค โปรดิวเซอร์มีบทบาทสำคัญในการระบายงานการผลิตและการเงินในโครงการหนังสั้น
 10. งบประมาณ (Budget)
  • คำอธิบาย จำนวนเงินที่จำเป็นในการดำเนินงานและผลิตหนังสั้น
  • ตัวอย่างประโยค การวางแผนงบประมาณเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างหนังสั้นและควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดอย่างรอบคอบ

ธุรกิจ ทำหนังสั้น ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจทำหนังสั้นจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดทางธุรกิจของประเทศที่คุณกำลังดำเนินการในนั้น แต่มักจะรวมถึงขั้นตอนเหล่านี้

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณจะต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณตั้งธุรกิจ สำหรับหนึ่งบุคคลธุรกิจขนาดเล็ก สามารถจดทะเบียนเป็นรายย่อยของตนเองได้ หรือสามารถจดทะเบียนบริษัทหรือบริษัทจำกัดได้ตามข้อกำหนดของประเทศนั้น
 2. การขอใบอนุญาตและการอนุญาต หากธุรกิจทำหนังสั้นของคุณต้องการใบอนุญาตหรือการอนุญาตเฉพาะ เช่น ใบอนุญาตการโฆษณาหรือการอนุญาตการใช้สิทธิ์เพลงหรือวีดีโอ เราต้องการขอใบอนุญาตหรือการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดและขั้นตอนที่แตกต่างกันไป
 3. การจัดการทางภาษี คุณควรติดต่อกับหน่วยงานภาษีในประเทศของคุณเพื่อทราบขั้นตอนในการลงทะเบียนในเรื่องภาษีของธุรกิจ นี่อาจรวมถึงภาษีอากรและภาษีรายได้
 4. การคุ้มครองทรัพย์สินและความรับผิดชอบ คุณอาจต้องดำเนินการเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและความรับผิดชอบของธุรกิจของคุณ นี่อาจรวมถึงการซื้อประกันธุรกิจหรือประกันความรับผิดชอบทางธุรกิจ
 5. การสัญญาหรือการอนุญาตในการใช้งานพิเศษ หากคุณใช้วีดีโอหรือรูปภาพที่ไม่ใช่ของคุณเองในหนังสั้นของคุณ คุณอาจต้องขออนุญาตให้ใช้งานเนื้อหานั้น และ/หรือต้องทำสัญญากับผู้ถือสิทธิ์ทางปัญญา
 6. การเปิดบัญชีธุรกิจ คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชีธุรกิจในธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อการเรียกเก็บเงินและการดำเนินธุรกิจทางการเงินของคุณ
 7. การเคลียร์ค่าใช้จ่ายและการบัญชี คุณควรติดต่อผู้บัญชีเพื่อการเคลียร์ค่าใช้จ่ายและการบัญชีของธุรกิจของคุณ เพื่อให้การบัญชีของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ
 8. การประกาศธุรกิจ คุณอาจต้องประกาศธุรกิจของคุณตามกฎหมายของประเทศ เพื่อให้ทราบแก่สาธารณชนและเจ้าหน้าที่ภาษี
 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม บางประเทศอาจกำหนดข้อกำหนดให้ธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคม และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้
 10. การค้าประเทศ หากคุณส่งออกหรือนำเข้าหนังสั้นของคุณไปยังประเทศอื่น คุณอาจต้องดำเนินการขอใบอนุญาตการค้าประเทศและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าข้อกำหนดและขั้นตอนเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่และประเทศที่คุณตั้งธุรกิจของคุณ ควรปรึกษากับทนายความหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจที่รู้จักกับกฎหมายและข้อกำหนดในพื้นที่ของคุณเพื่อดำเนินการตรงตามกฎหมายและประมาณเงินที่จำเป็นในการจดทะเบียนและดำเนินธุรกิจของคุณอย่างถูกต้องและถูกต้อง

บริษัท ธุรกิจทำหนังสั้น เสียภาษีอย่างไร

ภาษีที่ธุรกิจทำหนังสั้นต้องเสียจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศที่คุณตั้งธุรกิจของคุณ แต่มักมีภาษีเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตหนังสั้น

 1. ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากธุรกิจการผลิตหนังสั้น เราจะต้องเสียภาษีรายได้ตามอัตรารายได้ส่วนบุคคลที่กำหนดโดยกฎหมายในประเทศของคุณ
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล หากคุณตั้งบริษัทหรือนิติบุคคลเพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตหนังสั้น คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหากกฎหมายของประเทศของคุณกำหนดให้ทำเช่นนี้
 3. ภาษีอากร บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีอากรเมื่อคุณขายหนังสั้น ควรติดต่อหน่วยงานภาษีในประเทศของคุณเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีอากรที่อาจจะเกี่ยวข้อง
 4. ภาษีขาย ในบางประเทศ การขายหนังสั้นอาจถูกหักภาษีขาย (VAT) หรือภาษีการบริโภค ควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ภาษีในประเทศของคุณว่าคุณต้องเสียภาษีขายหรือไม่
 5. ภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเทศและพื้นที่ที่คุณทำธุรกิจ อาจมีภาษีหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสั้น เช่น ภาษีโรงพิมพ์หนังสั้นหรือค่าใช้จ่ายสัญญาอื่นๆ

ควรปรึกษากับทนายความหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายและภาษีในพื้นที่ของคุณเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในภาษีและประมาณเงินที่คุณจะต้องเสียในการดำเนินธุรกิจการผลิตหนังสั้นของคุณอย่างถูกต้องและถูกต้อง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )