ทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้บุคคลธรรมดาเสียภาษีน้อยๆ

รับทำบัญชี.COM | ทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้บุคคลธรรมดาเสียภาษีน้อยๆ

Click to rate this post!
[Total: 269 Average: 5]

ทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้บุคคลธรรมดาเสียภาษีน้อยๆ

ทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้บุคคลธรรมดาเสียภาษีน้อยๆ

ทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้บุคคลธรรมดาเสียภาษีน้อยๆ คะ

ตอบ: 1.จ้างนักบัญชีที่แน่นอน
++ +เพราะนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการประหยัดภาษีให้กับภาคธุรกิจโดยตรง นอกจากนี้ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีจะช่วยทำให้บริษัทของผู้ประกอบการมีความสะดวกสบายและแบ็คอัพที่น่าเชื่อถือในสายตาของกรมสรรพากร
2.เลือกประเภทในการจัดตั้งบริษัทให้แน่ชัด เพราะอัตราที่จะจ่ายภาษีค่อนข้างมาก โดยมีปัจจัยขึ้นอยู่กับลักษณะของการจดทะเบียน
3.จะจ่ายตามจริงหรือแบบเหมาเลือกให้แน่นอน
+++ตามกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลสามารถใช้สิทธิการหักค่าลดหย่อนเพื่อลดรายจ่ายในด้านภาษีได้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะค้นหาว่าการทำธุรกิจของตนเข้าข่ายที่จะได้รับการยกเว้นในเรื่องอะไรบ้างทั้งในแบบส่วนบุคคลและบริษัท ซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อก็เป็นได้ เมื่อค้นพบสิทธิที่ตรงกับตนเองและธุรกิจแล้ว ขั้นต่อมาคือดำเนินการหักให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะเป็นวิธีการช่วยเซฟรายจ่ายไปได้ค่อนข้างมากทีเดียว
4.หักสิทธิลดหย่อนให้ครบ
+++ตามกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลสามารถใช้สิทธิการหักค่าลดหย่อนเพื่อลดรายจ่ายในด้านภาษีได้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะค้นหาว่าการทำธุรกิจของตนเข้าข่ายที่จะได้รับการยกเว้นในเรื่องอะไรบ้างทั้งในแบบส่วนบุคคลและบริษัท ซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อก็เป็นได้ เมื่อค้นพบสิทธิที่ตรงกับตนเองและธุรกิจแล้ว ขั้นต่อมาคือดำเนินการหักให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะเป็นวิธีการช่วยเซฟรายจ่ายไปได้ค่อนข้างมากทีเดียว
5.ซื้อหน่วยลงทุน (LTF)
+++การซื้อหน่วยลงทุนเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายภาษีได้ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจการดำเนินธุรกิจจากนโยบายภาครัฐ โดยผู้ประกอบการสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีเงื่อนไขว่าจะต้องซื้อและถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับตามปีปฏิทิน) ทั้งนี้ การให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อ LTF เกิดจากการที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนให้ลงทุนในหุ้นมากขึ้น โดยเงินซื้อหน่วยลงทุน LTF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่ลงทุนจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาทด้วย
6.ทำประกันภัย
+++การทำประกันภัยในรูปแบบต่างๆให้กับทั้งตัวบริษัทและพนักงานเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยประหยัดค่าภาษีได้เป็นอย่างดี โดยใช้หลักการเงินนำเอาผลกำไรไปแปลสภาพเป็นรายจ่ายของทางบริษัทที่อยู่ในรูปแบบของการทำประกันภัยให้กับบริษัททั้งวินาศภัย อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ หรือจะทำให้ในส่วนของตัวบุคคลทั้งผู้บริหารและพนักงาน โดยนำกรมธรรม์ที่ได้มาไปใช้เป็นเครื่องมือจัดการในเรื่องภาษีให้กับทางบริษัท ซึ่งสามารถหักค่าลดหย่อนได้ถึง 100% และบริษัทยังมีเงินออมที่ได้จากการทำประกันเอาไว้ใช้สอยในอนาคตอีกด้วย
7.เข้าเทคโอเวอร์กิจการอื่นที่น่าจะมีกำไร
+++ผู้ประกอบการสามารถนำเงินผลกำไรที่ได้มานำไปต่อยอดทำธุรกิจต่อได้อีก ด้วยการเข้าซื้อบริษัทที่น่าจะมีผลกำไรหรืออนาคตที่สดใสในธุรกิจเพื่อเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับบริษัท ซึ่งพอรายจ่ายเพิ่มผลกำไรก็จะลดลงและก็จะจ่ายภาษีในอัตราที่ลดลงด้วย แถมยังได้บริษัทมาบริหารเพิ่มขึ้นอีก 1 กิจการ ทำลักษณะดังกล่าวนี้ต่อไปเรื่อยๆจนเป็นวงจรลูกโซ่จะช่วยลดรายจ่ายในเรื่องของภาษีเป็นอย่างดี ด้วยวิธีการที่เรียกว่าการแตกหน่วยภาษี นั่นเอง

 

ทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้บุคคลธรรมดาเสียภาษีน้อยๆ คะ


ตอบ: 1.จ้างนักบัญชีที่แน่นอน
++ +เพราะนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการประหยัดภาษีให้กับภาคธุรกิจโดยตรง นอกจากนี้ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีจะช่วยทำให้บริษัทของผู้ประกอบการมีความสะดวกสบายและแบ็คอัพที่น่าเชื่อถือในสายตาของกรมสรรพากร
2.เลือกประเภทในการจัดตั้งบริษัทให้แน่ชัด เพราะอัตราที่จะจ่ายภาษีค่อนข้างมาก โดยมีปัจจัยขึ้นอยู่กับลักษณะของการจดทะเบียน

3.จะจ่ายตามจริงหรือแบบเหมาเลือกให้แน่นอน
+++ตามกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลสามารถใช้สิทธิการหักค่าลดหย่อนเพื่อลดรายจ่ายในด้านภาษีได้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะค้นหาว่าการทำธุรกิจของตนเข้าข่ายที่จะได้รับการยกเว้นในเรื่องอะไรบ้างทั้งในแบบส่วนบุคคลและบริษัท ซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อก็เป็นได้ เมื่อค้นพบสิทธิที่ตรงกับตนเองและธุรกิจแล้ว ขั้นต่อมาคือดำเนินการหักให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะเป็นวิธีการช่วยเซฟรายจ่ายไปได้ค่อนข้างมากทีเดียว

4.หักสิทธิลดหย่อนให้ครบ
+++ตามกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลสามารถใช้สิทธิการหักค่าลดหย่อนเพื่อลดรายจ่ายในด้านภาษีได้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะค้นหาว่าการทำธุรกิจของตนเข้าข่ายที่จะได้รับการยกเว้นในเรื่องอะไรบ้างทั้งในแบบส่วนบุคคลและบริษัท ซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อก็เป็นได้ เมื่อค้นพบสิทธิที่ตรงกับตนเองและธุรกิจแล้ว ขั้นต่อมาคือดำเนินการหักให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะเป็นวิธีการช่วยเซฟรายจ่ายไปได้ค่อนข้างมากทีเดียว

5.ซื้อหน่วยลงทุน (LTF)
+++การซื้อหน่วยลงทุนเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายภาษีได้ ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจการดำเนินธุรกิจจากนโยบายภาครัฐ โดยผู้ประกอบการสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีเงื่อนไขว่าจะต้องซื้อและถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับตามปีปฏิทิน) ทั้งนี้ การให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการซื้อ LTF เกิดจากการที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนให้ลงทุนในหุ้นมากขึ้น โดยเงินซื้อหน่วยลงทุน LTF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่ลงทุนจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาทด้วย

6.ทำประกันภัย
+++การทำประกันภัยในรูปแบบต่างๆให้กับทั้งตัวบริษัทและพนักงานเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยประหยัดค่าภาษีได้เป็นอย่างดี โดยใช้หลักการเงินนำเอาผลกำไรไปแปลสภาพเป็นรายจ่ายของทางบริษัทที่อยู่ในรูปแบบของการทำประกันภัยให้กับบริษัททั้งวินาศภัย อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ หรือจะทำให้ในส่วนของตัวบุคคลทั้งผู้บริหารและพนักงาน โดยนำกรมธรรม์ที่ได้มาไปใช้เป็นเครื่องมือจัดการในเรื่องภาษีให้กับทางบริษัท ซึ่งสามารถหักค่าลดหย่อนได้ถึง 100% และบริษัทยังมีเงินออมที่ได้จากการทำประกันเอาไว้ใช้สอยในอนาคตอีกด้วย

7.เข้าเทคโอเวอร์กิจการอื่นที่น่าจะมีกำไร
+++ผู้ประกอบการสามารถนำเงินผลกำไรที่ได้มานำไปต่อยอดทำธุรกิจต่อได้อีก ด้วยการเข้าซื้อบริษัทที่น่าจะมีผลกำไรหรืออนาคตที่สดใสในธุรกิจเพื่อเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับบริษัท ซึ่งพอรายจ่ายเพิ่มผลกำไรก็จะลดลงและก็จะจ่ายภาษีในอัตราที่ลดลงด้วย แถมยังได้บริษัทมาบริหารเพิ่มขึ้นอีก 1 กิจการ ทำลักษณะดังกล่าวนี้ต่อไปเรื่อยๆจนเป็นวงจรลูกโซ่จะช่วยลดรายจ่ายในเรื่องของภาษีเป็นอย่างดี ด้วยวิธีการที่เรียกว่าการแตกหน่วยภาษี นั่นเอง

ทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้บุคคลธรรมดาเสียภาษีน้อยๆ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )