ทุนเรือนหุ้น คือ

รับทำบัญชี.COM | ทุนเรือนหุ้นปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้น คือ

ทุนเรือนหุ้น คือ (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนและเรียกชำระเรียบร้อยแล้ว

“ทุนเรือนหุ้น” (equity capital) เป็นรูปแบบหนึ่งของทุนที่บริษัทหรือธุรกิจใช้ในการระดมทุนหรือเงินลงทุน โดยการออกหุ้นหรือหน่วยแบบหุ้นและขายให้กับผู้ลงทุน เป็นการเปิดรับทุนหรือทุนจากผู้ลงทุนส่วนบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ที่สนใจลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจนั้น ๆ ที่เจ้าของธุรกิจจะแลกเปลี่ยนกับการครอบครองส่วนแบบหุ้นของบริษัท

ทุนเรือนหุ้นสามารถมีลักษณะและลักษณะต่าง ๆ ได้ โดยปกติแล้วมันมีลักษณะดังนี้

  1. หุ้นรายย่อย (Common Stock) หุ้นที่ออกและมีอยู่ในตลาดเสมือนกันสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิ์ในการลงทุนและสิทธิ์ในการโหวตในการปัดเป็นผู้บริหารหรือตัดสินใจของบริษัท แต่ไม่มีสิทธิ์ในการรับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลเมื่อบริษัทมีกำไร

  2. หุ้นสามัญ (Preferred Stock) หุ้นที่มีสิทธิ์ในการรับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลในลักษณะที่แนะนำล่วงหน้า เมื่อบริษัทมีกำไร ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับการจ่ายเงินปันผลก่อนหุ้นรายย่อย แต่พวกเขาอาจไม่มีสิทธิ์ในการโหวตในการปัดเป็นผู้บริหารหรือตัดสินใจของบริษัท

  3. หุ้นบุคคล (Private Equity) หุ้นที่ไม่ถูกจดทะเบียนในตลาดหุ้นสาธารณะและมักถูกลงทุนโดยนักลงทุนส่วนบุคคลหรือกลุ่มทุนส่วนบุคคล เพื่อระดมทุนหรือนำเข้าเงินลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโต

การระดมทุนผ่านทุนเรือนหุ้นเป็นวิธีที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ในการขยายธุรกิจหรือทำโครงการใหญ่ ๆ โดยมองเห็นว่าเป็นรูปแบบของทุนที่ไม่เป็นหนี้ แต่อย่างไรก็ตามการระดมทุนด้วยทุนเรือนหุ้นมีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงเกี่ยวกับการแบ่งปันความเป็นเจ้าของของบริษัท ผู้ประกอบการควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการระดมทุนด้วยทุนเรือนหุ้นและควรปรึกษานิติกรหรือที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้คำปรึกษาในกระบวนการนี้

ทุนเรือนหุ้น คือ
ทุนเรือนหุ้น คือ
Click to rate this post!
[Total: 207 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )