3 ทุนเรือนหุ้น คือ กี่ประเภท บันทึกหมวดบัญชี

กำลังปรับปรุง
[Total: 1047 Average: 5]

ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้น คือ ?

ทุนเรือนหุ้น คือ (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนและเรียกชำระเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top