ธุรกิจก่อสร้าง

รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจก่อสร้างต้องบันทึกรายได้อย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 81 Average: 5]

ธุรกิจก่อสร้างต้องบันทึกรายได้อย่างไร

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ต้องบันทึกรายได้รับรู้ตามงานที่ทำเสร็จค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่การรับรู้รายได้มี 2 วิธีคือ

1. เมื่องานเสร็จ ให้รับรู้รายได้ทั้งหมดเมื่อส่งมอบงาน
2. ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ทำได้ 3 วิธีคือ
– คำนวณอัตราส่วนต้นงานงานที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ (อัตราส่วนงานก่อสร้าง = ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง * 100 / ต้นทุนทั้งหมดโดยประมาณ)
-ประเมินอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกร
– สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

 
ธุรกิจก่อสร้างต้องบันทึกรายได้อย่างไร
ธุรกิจก่อสร้างต้องบันทึกรายได้อย่างไร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )