รับทำบัญชี.COM | ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก แค่ไหนกัน?

Click to rate this post!
[Total: 235 Average: 5]

ระบบบัญชีเดี่ยว

ระบบบัญชีเดี่ยว (Single-entry accounting system) เป็นระบบบัญชีที่ใช้ในธุรกิจขนาดเล็กหรือร้านค้าขนาดเล็ก เป็นระบบที่ง่ายและไม่ต้องใช้เวลานานในการบันทึกข้อมูลการเงิน โดยหลักการทำงานคือบันทึกรายรับและรายจ่ายของธุรกิจในบัญชีหนึ่งเล่ม ส่วนใหญ่จะใช้ในร้านค้าขายปลีกหรือกิจกรรมธุรกิจเล็ก ๆ ที่มีรายการเงินค้าขายไม่มากนักและไม่มีความซับซ้อนในการเก็บข้อมูลการเงิน ระบบนี้มักใช้ในร้านขายของร้านอาหารขนาดเล็ก ๆ ร้านรับซื้อ-ขายอะไหล่รถหรือร้านที่ไม่มีการทำธุรกรรมใหญ่ ๆ

คุณสมบัติของระบบบัญชีเดี่ยวประกอบด้วย

 1. บันทึกรายรับและรายจ่ายเบื้องต้น การบันทึกรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ค่าสินค้า, ค่าจ้างพนักงาน, ค่าเช่า, ค่าไฟฟ้า ฯลฯ

 2. ไม่ต้องมีความซับซ้อน ระบบนี้ไม่ต้องมีบัญชีคู่สะพาน บัญชีเดี่ยวเพียงพอในการบันทึกรายรับและรายจ่าย ไม่ต้องรายงานรายการเงินค้าขาย ไม่ต้องสรุปรายการเงินค้าขาย

 3. ไม่ต้องสร้างงบการเงิน ไม่จำเป็นต้องสร้างงบการเงินเพื่อสรุปผลกำไรและขาดทุน การสร้างรายงานการเงินจะถูกนำมาใช้เมื่อจำเป็น

 4. ไม่มีการตรวจสอบหรือสอบทาน ระบบนี้ไม่มีการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลบัญชีโดยอัตโนมัติ การตรวจสอบและประเมินการเงินต้องการความระมัดระวังจากเจ้าของธุรกิจ

 5. เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ระบบบัญชีเดี่ยวเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีการทำธุรกรรมใหญ่ ๆ และไม่มีความซับซ้อนในการบันทึกการเงิน

 6. ไม่สามารถใช้ในการวางแผนภายในหรือนอกธุรกิจ ระบบนี้ไม่สามารถใช้ในการวางแผนการเงินในอนาคตหรือในการรายงานผลการดำเนินงานของธุรกิจในระยะยาว

 7. ข้อมูลบัญชีมีจำกัด ระบบบัญชีเดี่ยวมักจะขาดความครบถ้วนในข้อมูลบัญชี อาจสูญเสียข้อมูลการเงินที่สำคัญ

หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กและไม่ซับซ้อนมาก และคุณไม่ต้องการรายงานการเงินที่มีความละเอียดมาก ระบบบัญชีเดี่ยวอาจเหมาะสำหรับคุณ เพียงแต่ควรจะระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลการเงินเพื่อให้มีความถูกต้องและไม่สูญเสียข้อมูลที่สำคัญสำหรับการจัดการธุรกิจของคุณ

การบัญชีเดี่ยวมีผลประโยชน์ดังนี้

– เหมาะสมกับกิจการขนาดเล็ก และมีรายการค้าไม่มาก ส่วนใหญ่มักจะเป็นเจ้าของคนเดียว ซึ่งไม่ถูกบังคับให้ต้องมีการจัดทำบัญชี
– ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจัดทำบัญชี เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องว่าจ้างนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถในการจดทำบัญชีคู่
– ไม่ต้องใช้สมุดบัญชีจำนวนมากเล่ม ตามลักษณะของบัญชีเดี่ยวจะบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดและรายการที่เกี่ยวกับบุคคล
– ไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เนื่องจากเป็นบัญชีแบบง่ายๆ

ธุรกิจขนาดเล็ก คือ ธุรกิจที่มีขนาดเล็กในขณะที่มีการดำเนินงานอย่างอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นเอง ขนาดของธุรกิจขนาดเล็กอาจหลากหลาย แต่มักจะมีลักษณะเป็นบริษัทที่มีจำนวนพนักงานน้อย มูลค่ารายได้ต่ำกว่าบริษัทใหญ่ และมักจะเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่หรือธุรกิจครอบครัวที่ถือกำเนิดขึ้นโดยนักธุรกิจหรือครอบครัวเจ้าของ

นี่คือลักษณะทั่วไปของธุรกิจขนาดเล็ก

 1. จำนวนพนักงานน้อย ธุรกิจขนาดเล็กมักมีจำนวนพนักงานน้อยมาก บางครั้งเป็นเจ้าของธุรกิจเดียว หรือมีไม่กี่คนที่ทำงานในธุรกิจ

 2. การดำเนินงานเป็นอิสระ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีความอิสระในการตัดสินใจและการดำเนินงาน แต่ก็ต้องรับผิดชอบทุกด้านของธุรกิจเอง เช่น การจัดการการเงิน, การตลาด, การผลิต, และการบริหารบุคคล

 3. มูลค่ารายได้ต่ำกว่าบริษัทใหญ่ ธุรกิจขนาดเล็กมักมีมูลค่ารายได้น้อยกว่าบริษัทใหญ่ แต่สามารถมีกำไรได้ถ้าการบริหารงบประมาณและการดำเนินงานถูกต้อง

 4. ความยืดหยุ่น ธุรกิจขนาดเล็กมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนและประสานงานง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับบริษัทใหญ่ สามารถตัดสินใจและปรับเปลี่ยนเส้นทางในการดำเนินธุรกิจได้รวดเร็ว

 5. นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง ธุรกิจขนาดเล็กมักมีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง

 6. การเริ่มต้นใหม่ ธุรกิจขนาดเล็กมักมีลักษณะเป็นธุรกิจเริ่มต้นใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักธุรกิจหรือครอบครัวในช่วงเริ่มต้น โดยอาจมีการขยายขนาดเมื่อกลายเป็นเจ้าของธุรกิจมีความเสถียรมากขึ้น

 7. ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจขนาดเล็กมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตลาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีโครงสร้างที่เล็กและยืดหยุ่น

ธุรกิจขนาดเล็กเป็นส่วนสำคัญในเศรษฐกิจของหลายประเทศ เนื่องจากส่งผลให้มีการสร้างงานที่สร้างรายได้และสร้างความสำเร็จของภาคเอกชนและภาครัฐในองค์กรขนาดเล็กๆ นี้

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )