รับทำบัญชี.COM | ขนมเค้กเบเกอรี่โฮมเมดแบรนด์ติดตลาดกำไรพุ่ง?

Click to rate this post!
[Total: 141 Average: 5]

ธุรกิจเบเกอรี่

เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจเบเกอรี่ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจเบเกอรี่ สำรวจตลาดและการแข่งขัน วางแผนการตลาด และกำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า

 2. วางแผนการผลิต กำหนดรูปแบบและสูตรของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่คุณต้องการผลิต พิจารณาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น แป้ง, น้ำตาล, เนย, ไข่ เป็นต้น

 3. พัฒนาสูตร สร้างและปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อให้มีรสชาติและคุณภาพที่ดีและเป็นเอกลักษณ์

 4. ทำความเข้าใจกฎหมายและการรับรองอาหาร ศึกษากฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร เช่น การได้รับการรับรองคุณภาพอาหาร และการปฏิบัติตามมาตรฐานอาหาร

 5. สร้างแบรนด์และการตลาด สร้างแบรนด์สินค้าของคุณและกำหนดเครื่องหมายการค้าที่มีความโดดเด่น วางแผนการตลาดเพื่อสร้างความรู้จักและเพิ่มยอดขาย

 6. ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่น ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าเบเกอรี่ เช่น การขึ้นทะเบียนสถานที่, การเปิดร้าน, และความปลอดภัยอาหาร

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเบเกอรี่

ตารางรายรับและรายจ่ายในธุรกิจเบเกอรี่สามารถเขียนได้ในรูปแบบ comparison table ดังตัวอย่างต่อไปนี้

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากการขายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ XXXXXX  
รายรับจากการให้บริการส่งอาหาร XXXXXX  
ต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุ   XXXXXX
ค่าเช่าร้านหรือพื้นที่การผลิต   XXXXXX
ค่าแรงงานในการผลิตและบริการ   XXXXXX
ค่าสื่อสารและโฆษณา   XXXXXX
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป   XXXXXX
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ   XXXXXX
ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ   XXXXXX
กำไรสุทธิ XXXXXX  

ในตารางนี้ คุณสามารถระบุรายการรายรับและรายจ่ายสำคัญของธุรกิจเบเกอรี่ และระบุจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการ ทำให้เกิดการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจน

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเบเกอรี่

การทำธุรกิจเบเกอรี่เกี่ยวข้องกับอาชีพอื่น ๆ ที่สามารถพิจารณาได้แก่

 1. ผู้ผลิตเบเกอรี่ คุณสามารถเป็นผู้ผลิตเบเกอรี่ที่จัดส่งให้กับร้านค้าหรือร้านเบเกอรี่อื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เค้ก, พาย, คุกกี้ เป็นต้น

 2. เชฟเบเกอรี่ คุณสามารถทำงานในอาชีพเชฟเบเกอรี่ที่รับผิดชอบในการสร้างสรรค์สูตรเบเกอรี่ใหม่ๆ หรือการปรับปรุงสูตรเดิม และการทำงานในร้านค้าหรือศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเบเกอรี่

 3. เจ้าของร้านเบเกอรี่ คุณสามารถเปิดและดำเนินธุรกิจเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ของคุณเอง ซึ่งรวมถึงการวางแผนและจัดการร้านค้า การพัฒนาสูตรเบเกอรี่และการตลาดสินค้า

 4. ที่ปรึกษาเบเกอรี่ คุณสามารถให้คำปรึกษาและบริการในด้านเบเกอรี่แก่ธุรกิจอื่น ๆ เช่น การให้คำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจเบเกอรี่ การพัฒนาสูตรสำหรับธุรกิจเบเกอรี่อื่น ๆ เป็นต้น

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเบเกอรี่

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจเบเกอรี่ของคุณ โดยในการวิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเบเกอรี่สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. จุดแข็ง (Strengths)
 • ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีคุณภาพสูงและรสชาติอร่อย
 • ความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สูตรเบเกอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์
 • บริการลูกค้าที่ดีและมีความสะดวกสบาย
 1. จุดอ่อน (Weaknesses)
 • การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมเบเกอรี่
 • ความซับซ้อนในกระบวนการผลิตและการจัดการความสะอาด
 • ความต้องการทางการเงินในการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์
 1. โอกาส (Opportunities)
 • ตลาดการบริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอาหารอร่อยและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
 • การเปลี่ยนแปลงในการบริโภคที่มุ่งหวังผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่เป็นมิตรกับสุขภาพ
 • การตลาดออนไลน์และการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
 1. อุปสรรค (Threats)
 • การแข่งขันที่รุนแรงจากธุรกิจเบเกอรี่อื่น ๆ
 • ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
 • ความกังวลเกี่ยวกับภาษีและข้อกำหนดทางกฎหมาย

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจเบเกอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอก

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเบเกอรี่ ที่ควรรู้

 1. เบเกอรี่ (Bakery) ร้านหรือโรงงานที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากแป้ง เช่น ขนมปัง, พาย, คุกกี้ เป็นต้น

 2. แป้ง (Flour) วัตถุดิบหลักในการผลิตเบเกอรี่ที่ทำจากข้าวสาลีหรือธัญพืชอื่น ๆ ซึ่งมีหลายประเภท เช่น แป้งสาลี, แป้งข้าวโพด

 3. น้ำตาล (Sugar) วัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อเพิ่มความหวานและรสชาติ เช่น น้ำตาลทราย, น้ำตาลปี๊บ

 4. ไข่ (Eggs) วัตถุดิบที่มีความสำคัญในการผลิตเบเกอรี่ เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตขนมปังหรือเค้ก เช่น ไข่ไก่

 5. เครื่องผสม (Mixer) เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผสมส่วนประกอบของเบเกอรี่ เช่น คอมมิเช่นเลอร์หรือเครื่องผสมอาหาร

 6. เตาอบ (Oven) เครื่องที่ใช้ในการอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็นเครื่องที่ใช้ความร้อนสูงในการปรุงอาหาร

 7. พิมพ์ขนมปัง (Bread Mold) แบบพิมพ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์รูปแบบของขนมปัง เพื่อให้ขนมปังมีรูปลักษณ์ที่หลากหลาย

 8. ครีม (Cream) ส่วนผสมที่ใช้ในการตกแต่งเบเกอรี่ มักใช้ครีมที่ทำจากนมหรือส่วนผสมอื่น ๆ เพื่อให้เกิดรสชาติและความหวาน

 9. วุ้น (Jelly) ส่วนผสมที่ใช้ในการทำเค้กหรือขนมอื่น ๆ เพื่อให้มีความหนืดและความแข็ง

 10. กระดาษอัด (Parchment Paper) กระดาษที่ใช้ในกระบวนการอบเบเกอรี่ เพื่อป้องกันไม่ให้เบเกอรี่ติดกับพื้นผิวของเครื่องอบ

ธุรกิจ ธุรกิจเบเกอรี่ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

เมื่อคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจเบเกอรี่คุณอาจต้องจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายท้องถิ่น รายการที่คุณอาจต้องจดทะเบียนเมื่อเริ่มต้นธุรกิจเบเกอรี่อาจประกอบด้วย

 1. การลงทะเบียนธุรกิจ การลงทะเบียนธุรกิจเบเกอรี่เพื่อให้ได้สถานะทางกฎหมายและเป็นบุคคลธรรมดา กระบวนการจดทะเบียนอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายท้องถิ่น

 2. การขอใบอนุญาตหรือการรับรอง การขอใบอนุญาตหรือรับรองเพื่อประกอบธุรกิจเบเกอรี่อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ตัวอย่างเช่น ใบอนุญาตธุรกิจอาหาร หรือใบรับรองคุณภาพอาหาร

 3. การขอสิทธิบัตร หากคุณมีสูตรเบเกอรี่ที่เป็นเอกลักษณ์และต้องการป้องกันการลอกเลียนแบบ คุณอาจสมัครขอสิทธิบัตรสำหรับสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบ

ควรปรึกษากฎหมายท้องถิ่นและปรึกษากับนักกฎหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและแน่นอนเกี่ยวกับขั้นตอนและความต้องการในการจดทะเบียนธุรกิจเบเกอรี่ในพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจเบเกอรี่ เสียภาษีอย่างไร

ในธุรกิจเบเกอรี่ คุณอาจเสียภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบธุรกิจของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่ ตัวอย่างภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจเบเกอรี่ได้แก่

 1. ภาษีอากรขาย เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในบางประเทศ รวมถึงภาษีอากรขายอื่น ๆ เช่น ภาษีส่วนเกินประมาณการขาย

 2. ภาษีเงินได้ ต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ เช่น ภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคล

 3. ภาษีท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่นหรืออากรสุราที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ในพื้นที่ที่ธุรกิจของคุณตั้งอยู่ โดยอัตราภาษีและการเสียภาษีท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและเงื่อนไขท้องถิ่น

 4. อื่น ๆ อาจมีภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเบเกอรี่ เช่น ภาษีอากรขายสุรา, ค่าใช้จ่ายสำหรับการรับประกันสุขอนามัย, หรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การเสียภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบภาษีของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ ควรปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อให้ได้คำแนะนำและข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดตล่าสุด

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )