รับทำบัญชี.COM | นามบัตรออกแบบเอง ขนาดราคาประหยัดถูกที่สุด?

Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 5]

ออกแบบ นามบัตร เอง สวยๆ ขนาด ตัวอย่าง

“นามบัตร” คือ เอกสารหรือการันตีต่าง ๆ ที่ปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของบุคคลหรือองค์กรบนกระดาษหรือในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งมักนำมาใช้เพื่อแสดงตัวตน, ยืนยันสิทธิ์, การเข้าถึงบริการหรือสิทธิ์ทางการเงิน หรือจำเป็นสำหรับการตรวจสอบตัวตนของบุคคล.

นามบัตรมักประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 1. ชื่อ ชื่อของบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของนามบัตร.
 2. รูปถ่าย รูปถ่ายของเจ้าของนามบัตรหรือรูปภาพที่แสดงตัวตน.
 3. หมายเลขบัตร หมายเลขที่ไม่ซ้ำกันที่ใช้ระบุนามบัตรแต่ละใบ.
 4. วันเกิด วันเดือนปีเกิดของเจ้าของนามบัตร.
 5. ที่อยู่ สถานที่ติดต่อของเจ้าของนามบัตร อาจรวมถึงที่อยู่บ้าน, ที่อยู่ที่ทำงาน, หรือที่อยู่อื่น ๆ.
 6. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี) หมายเลขที่ใช้ระบุตัวตนในประเทศ.
 7. สถานที่ออกบัตร สถานที่หรือหน่วยงานที่ออกนามบัตร.
 8. วันหมดอายุ วันที่นามบัตรหมดอายุและไม่สามารถใช้ได้อีก.
 9. สิทธิ์หรือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยนามบัตร ส่วนนี้ระบุสิทธิ์หรือสิ่งที่เจ้าของนามบัตรสามารถทำได้โดยใช้นามบัตรนี้ เช่น การขับรถ, การเข้าถึงสิทธิ์ในอาคาร, หรือการใช้บริการทางการเงิน.

นามบัตรมีหลายประเภทและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น นามบัตรประชาชน, นามบัตรการเงิน, นามบัตรบัตรประกันสุขภาพ, นามบัตรสมาชิก, และอื่น ๆ โดยแต่ละประเภทมีสิทธิ์และการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของนามบัตรนั้น ๆ

การออกแบบนามบัตรสวยๆ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และสไตล์ที่คุณต้องการ นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นในการออกแบบนามบัตรด้วยตัวเอง

 1. เลือกโปรแกรมออกแบบ คุณสามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกออนไลน์เช่น Canva, Adobe Illustrator, Photoshop, หรือ Microsoft Word เพื่อออกแบบนามบัตร. Canva เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ง่ายต่อการใช้และมีแม่แบบนามบัตรที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย.
 2. เลือกขนาดนามบัตร ปกตินามบัตรมักมีขนาดเดียวกับบัตรเครดิตที่มีขนาดประมาณ 85.6 x 54 มม. แต่คุณสามารถเลือกขนาดตามที่คุณต้องการ เช่น นามบัตรขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่กว่านี้.
 3. เลือกภาพหรือรูปแบบพื้นหลัง เลือกภาพหรือรูปแบบที่ตรงกับสไตล์ของคุณหรือธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้รูปภาพของคุณเอง, ภาพสต็อกจากเว็บไซต์ภาพสต็อก, หรือสร้างพื้นหลังเอง.
 4. เพิ่มข้อมูลส่วนบุคคล ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่น ชื่อ, ตำแหน่ง, บริษัท, หมายเลขโทรศัพท์, และอีเมลล์ในนามบัตร.
 5. ปรับแต่งข้อความและตัวอักษร เลือกแบบอักษรที่เหมาะสมและสีข้อความที่ตรงกับสไตล์ของคุณ ปรับขนาด, สี, และรูปแบบของข้อความเพื่อให้นามบัตรของคุณดูดีและอ่านง่าย.
 6. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้าต้องการ) คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเช่น ลายมือชื่อ, เว็บไซต์, สำนักงานที่อยู่, หรือสัญลักษณ์สำหรับสังคมออนไลน์ของคุณ.
 7. ตรวจสอบและบันทึก ตรวจสอบนามบัตรของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด หลังจากนั้นบันทึกงานและพิมพ์นามบัตรออกมา.
 8. การพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์นามบัตรของคุณด้วยเครื่องพิมพ์ที่คุณมี หรือสั่งพิมพ์นามบัตรจากบริการพิมพ์นามบัตรออนไลน์.
 9. ตัดต่อ (ถ้าจำเป็น) หากคุณใช้กระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่านามบัตร, คุณอาจต้องตัดต่อให้เป็นขนาดที่ถูกต้อง.
 10. จบการทำงาน เมื่อนามบัตรของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถเก็บมันไว้หรือแจกจ่ายให้คนอื่น.

อย่าลืมใส่ข้อมูลที่สำคัญและตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้บริการสร้าง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )