บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน

รับทำบัญชี.COM | ผู้สอบบัญชี ใครคือผู้ว่าจ้าง ผู้สอบบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 58 Average: 5]

บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน

บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี

บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี (สรรพากร/ห้างหุ้นส่วน) และความอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงาน

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี แต่กรมสรรพากรเป็นเพียงผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

 
บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี
บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี
ทำบัญชีนำเข้าส่งออก

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )