บริษัทจำกัด

รับทำบัญชี.COM | บริษัทจำกัด ปรับปรุงบันทึกบัญชี อยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 5]

บริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด คือ

บริษัทจำกัด คือ (Corporation or Limited Company) องค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจ โดยมีรูปแบบการจัดตั้งด้วยระดมทุนในรูปหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการแบบจำกัดโดยไม่เกินจำนวนเงินลงทุนหรือมูลค่าหุ้นที่ตนถือครองอยู่
 
บริษัทจำกัด

บริษัทจำกัด

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )