กิจการรับเหมาก่อสร้างที่สัญญาไม่เกินหนึ่งปี แต่เป็นสัญญาข้ามปี

รับทำบัญชี.COM | การบันทึกบัญชีกิจการรับเหมาก่อสร้าง?

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

กิจการรับเหมาก่อสร้างที่สัญญาไม่เกินหนึ่งปี แต่เป็นสัญญาข้ามปี 

กิจการรับเหมาก่อสร้างที่สัญญาไม่เกินหนึ่งปี แต่เป็นสัญญาข้ามปี เช่นสัญญาลงวันที่ 28 สิงหาคม 56 สิ้นสุดวันที่ 25 มกราคม 57 ในทางภาษีสามารถใช้วิธีบันทึกแบบรับรู้เมืองานเสร็จหรือส่งมอบงานได้หรือไม่

และการบันทึกบัญชีเมื่อมีการจ่ายต้นทุนต่างๆคือ เดบิต ค่าใช้จ่าย,ภาษีซื้อ เครดิต เงินสด โอนเข้างานระหว่างทำโดย เดบิต งานระหว่างทำ เครดิต ค่าใช้จ่าย

สิ้นปี 56 ยังไม่ต้องรับรู้รายได้หรือต้นทุนใดๆ แต่จะมีบัญชีงานระหว่างทำในหมดสินทรัพย์

พอปี 57 งานเสร็จ ถึงจะรับรู้รายได้ และโอนงานระหว่างทำเป็นต้นทุนขาย เพื่อหากำไรขาดทุนต่อไป ใช่ไหรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบ: ดู ทป.1/2528 ข้อ 3.6 ตามนี้ครับ http://www.rd.go.th/publish/3480.0.html
ตอบ: การรับรู้รายได้มี 2 วิธีคือ
1. เมื่องานเสร็จ ให้รับรู้รายได้ทั้งหมดเมื่อส่งมอบงาน
2. ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ทำได้ 3 วิธีคือ
2.1 คำนวณอัตราส่วนต้นงานงานที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้ (อัตราส่วนงานก่อสร้าง = ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง * 100 / ต้นทุนทั้งหมดโดยประมาณ)
2.2 ประเมินอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกร
2.3 สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
รายได้ที่รับรู้ = ราคาตามสัญญาก่อสร้าง * ร้อยละของงานที่ทำเสร็จ

 
กิจการรับเหมาก่อสร้างที่สัญญาไม่เกินหนึ่งปี แต่เป็นสัญญาข้ามปี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )