ซื้อของไปบริจาค ภาษีซื้อจะทำอย่างไร

รับทำบัญชี.COM | ซื้อของไปบริจาค ขอคืน ภาษีซื้อ ได้หรือไม่?

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

ซื้อของไปบริจาค ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

บริษัท ซื้อทรัพย์สินบริจาคให้สถานศึกษา ของรัฐลงรายงานภาษีซื้อหรือไม่
ตอบ : บริจาคสินค้า (สินทรัพย์) ให้รัฐ ต้องเสียภาษีขาย และใบกำกับภาษีซื้อ ไม่สามารถนำไปขอคืนได้
อย่างไรก็ตามสามารถนำต้นทุนไปเป็นรายจ่าย ในการคำนวณภาษีเงินได้ินิติบุคคลได้ สามารถดูได้จาก

การซื้อของเพื่อบริจาคเป็นการกระทำที่ดีที่ช่วยเสริมสร้างความเอื้อเฟื้อและความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรไม่แสดงเวดานะของความร่ำรวยและยังมีผลต่อการลดหย่อนภาษีในบางกรณี ตราบเท่าที่การบริจาคถูกทำตามกฎหมายและข้อกำหนดทางภาษี ดังนี้คือขั้นตอนการซื้อของเพื่อบริจาค:

  1. เลือกสิ่งของที่จะบริจาค: ในการเลือกสิ่งของที่จะบริจาค คุณควรพิจารณาความต้องการและความสามารถในการซื้อสิ่งของนั้น ให้แน่ใจว่าสิ่งของที่คุณจะบริจาคเป็นสิ่งที่คนอื่นจะได้รับประโยชน์จริง ๆ และตรงกับวัตถุประสงค์ของการบริจาคของคุณ.

  2. ศึกษาข้อกำหนดทางภาษี: แต่ละประเทศมีกฎหมายและข้อกำหนดทางภาษีเกี่ยวกับการบริจาคที่แตกต่างกัน คุณควรศึกษาข้อกำหนดทางภาษีในประเทศของคุณเพื่อทราบถึงประเภทของสิ่งของที่มีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี และวิธีการบันทึกข้อมูลในการลดหย่อนภาษี.

  3. ซื้อสิ่งของ: เมื่อคุณเลือกสิ่งของที่จะบริจาคและทราบถึงข้อกำหนดทางภาษี คุณสามารถซื้อสิ่งของนั้นตามประเภทและจำนวนที่คุณต้องการ.

  4. เก็บใบเสร็จรับเงิน: คุณควรเก็บใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ่งของ เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีในภาษีของคุณ ในบางกรณี คุณอาจต้องแสดงใบเสร็จรับเงินเมื่อนำสิ่งของไปบริจาค.

  5. บริจาคสิ่งของ: เมื่อคุณพร้อมที่จะบริจาคสิ่งของ คุณสามารถนำสิ่งของไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่คุณต้องการบริจาค โปรดติดต่อกับองค์กรนี้เพื่อทราบวิธีการรับบริจาคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.

  6. บันทึกข้อมูล: คุณควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาค เช่น วันที่ จำนวนเงินหรือมูลค่าของสิ่งของ และข้อมูลเสริมอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นต้องใช้ในการลดหย่อนภาษี.

  7. ลดหย่อนภาษี: ในขณะที่ยื่นภาษี คุณสามารถลดหย่อนภาษีตามมูลค่าของสิ่งของที่คุณบริจาค ให้แน่ใจว่าคุณติดต่อกับหน่วยงานภาษีและใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในการลดหย่อนภาษีในการยื่นภาษีของคุณ.

การบริจาคเป็นการกระทำที่น่าสร้างสรรค์และช่วยเสริมสร้างความเป็นสังคมที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องใช้เงินมาก และยังสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย อย่าลืมทำตามข้อกำหนดทางภาษีและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่นภาษีให้ถูกต้องและสมบูรณ์.

http://www.rd.go.th/publish/28871.0.html

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )