บัญชีคือหัวใจของธุรกิจ

บัญชี คือ หัวใจของการทำธุรกิจ

Click to rate this post!
[Total: 627 Average: 5]

บัญชี คือ หัวใจของธุรกิจ

ธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหน บัญชีจะเป็นเครื่องมือสำหรับวัดผล

                     ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหน บัญชีจะเป็นเครื่องมือสำหรับวัดผลถึงความสำเร็จ  ซึ่งการทำบัญชี คือหัวใจของการทำธุรกิจ และจะทำให้คุณได้ทราบว่าในแต่ละปีที่ทำมามีกำไรหรือขาดทุน หากมีการเทียบกับปีก่อนๆ มากขึ้นหรือน้อยลง


ให้คุณทราบว่ามีสินทรัพย์และหนี้สินอยู่เท่าไหร่  ในการทำบัญชีที่ดีจะสามารถนำข้อมูลจากการบันทึกมาวิเคราะห์เพื่อทำการอุดรอยรั่วต่างๆ ในส่วนของค่าใช้จ่ายได้ และยังสามารถนำไปพัฒนาองค์กรของคุณได้เป็นอย่างดี หัวใจของการทำบัญชีเพื่อธุรกิจ การทำบัญชีที่ดี  ไม่ใช่เพียงแค่หาโปรแกรมบัญชีอะไรก็ได้แล้วให้พนักงานนั่งทำ เพราะการทำบัญชีจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างมาประกอบกัน


ซึ่งผู้ที่ทำบัญชีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรกิจที่ทำอยู่ในทุกมุม ซึ่งแน่นอนว่าจะ ต้องสามารถอธิบายถึงระบบงานได้อย่างถูกต้องลึกซึ้ง และในบริษัทหรือองค์กรจะต้องมีผู้ที่สามารถวางระบบงานบัญชีได้ หมายถึง สมุห์บัญชี ที่ต้องมีความรู้มีประสบการณ์มากพอที่จะสามารถเข้าใจและมีการเรียนรู้ถึงธุรกิจหรือการทำงานได้


หากธุรกิจของคุณเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หัวใจของธุรกิจนี้ก็คือ ต้นทุนในการผลิตสินค้านั่นเอง ความเข้าใจในการทำระบบ บัญชี ผู้วางระบบย่อมจะ ต้องมีความรู้ถึงบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี และจะต้องเข้าใจถึงการคำนวณต้นทุนที่ได้มา บวกกับ วิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อเข้าเป็นต้นทุนสินค้า หรือหากธุรกิจของคุณเป็นการส่งสินค้าออก ผู้วางระบบก็ยิ่งจะต้องเข้าใจพิธีการต่าง ๆ ในการส่งออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งออก เพื่อนำมาเป็นหลักสำคัญในการวางระบบงานบัญชีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีด้วยมือหรือมีเป็นแบบที่มีโปรแกรมช่วยงานบัญชี ก็ย่อมที่จะได้งานบัญชีที่ถูก ต้องออกมาได้


หลักสำคัญในการทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องมีบุคลากรทางด้านบัญชี อย่างพนักงานที่มีความรู้ทางด้านบัญชีในระดับ ปวช.เป็นอย่างน้อย และจะต้องสามารถบันทึกรายการทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง และมีจำนวนมากพอที่จะให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และหากมีการใช้โปร แกรมบัญชีในการบันทึกก็จะต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรมและใช้คอมพิวเตอร์เป็นด้วยจึงจะทำให้ได้งานที่ดีออกมา ซึ่งโปรแกรมบัญชีแต่ละโปรแกรมก็มีคุณสมบัติแตกต่างกัน


โดยพนักงานจะต้องทำโปรแกรมบัญชีที่ตรงกับธุรกิจของคุณ เพราะบางโปรแกรมก็ทำงานง่ายแต่ไม่มีระบบบัญชีต้นทุน ไม่มีการสร้าง BOM  หรือไม่มีการผลิตสินค้าให้ใช้ หรือหากมีก็ไม่ตรงกับธุรกิจของคุณ  ซึ่งจะต้องมีความสามารถอย่างสูงในการประยุกต์หรือพัฒนาเพิ่มเติม นอกจากนี้จะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการของงานบัญชี และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ก็ตาม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหน บัญชีจะเป็นเครื่องมือสำหรับวัดผล
ธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหน บัญชีจะเป็นเครื่องมือสำหรับวัดผล

Leave a Comment

Scroll to Top