การทำบัญชี “แบบบริหารและการเงิน” มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

รับทำบัญชี.COM | การทำบัญชีแบบบริหารและการเงินมีความแตกต่าง?

การทำบัญชี “แบบบริหารและการเงิน” มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

การทำบัญชีนั้นอย่างที่บอก มีสองประเภทหลักๆ คือการทำบัญชีการเงินและการทำบัญชีบริหาร ซึ่งการทำบัญชีทั้งสองอย่างก็มีความแตกต่างในเรื่องของการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ทั้งรูปแบบการดำเนินการ การแบ่งประเภทต่างๆ ก็สามารถแยกออกมาเป็นข้อย่อยได้อีกดังต่อไปนี้
1.ธุรกิจประเภทแบบที่ต้องซื้อมาแล้วขายไป เช่นพาณิชยกรรม เพราะว่าเป็นธุรกิจที่ต้องซื้อสินค้าต่างๆแบบสำเร็จรูปมาเพื่อขาย รายได้หลักๆในการทำธุรกิจประเภทนี้ก็คือรายได้ที่มาจากการค้าขายนั่นเอง การจัดทำรายงานต่างๆก็จะไม่ซับซ้อน เนื่องจากไม่ต้องใช้ต้นทุนในการผลิต เพราะว่าต้องใช้ต้นทุนในการซื้อมาเพื่อขายเพียงอย่างเดียว
2.ธุรกิจประเภทผลิต เป็นธุรกิจแบบอุตสาหกรรม ซึ่งต้องเน้นในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบเป็นหลัก  เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป พร้อมทั้งใส่แรงงานและค่าผลิตต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นสินค้าประเภทสำเร็จรูป ทั้งนี้เอง รายได้หลักๆ มันก็จะมาจากการค้าขาย การทำบัญชีรายงานก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้น เพราะว่ามีหลายขั้นตอน เนื่องจากต้องมีกาคำนวณในเรื่องของต้นทุนการผลิตด้วย
3.ธุรกิจที่ต้องใช้การบริหารต้องมีการให้บริการอยู่ด้วย ทั้งนี้ก็จะมีรายได้ต่างๆที่มาจากการบริการ ส่วนนี้จะคิดจากลูกค้า ทำให้มีรายได้และค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากค่านายหน้า รายได้จากค่าบริการ รายได้จากค่าเช่า ฯลฯ ในส่วนของต้นทุนก็จะเป็นต้นทุนจากแรงงานเป็นหลัก
ในส่วนของรูปแบบธุรกิจนั้นก็จะมีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน คือ 
1. สำหรับกิจการเข้าของคนเดียว แบบนี้ก็ต้องทำบัญชีรับผิดชอบหนี้สินแบบไม่มีลิมิต และจะไม่สามารถระดมทุนได้ เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินการด้วยตนเอง
2.ห้างหุ้นส่วน ธุรกิจประเภทนี้จะต้องดำเนินการตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อลงหุ้นกัน แล้วต้องทำบัญชีตามข้อตกลงพร้อมร่วมกันบริหารงาน แต่ห้างหุ้นส่วนจะมี 2 ประเภทคือแบบสามัญ คือต้องทำบัญชีรับผิดชอบหนี้สินไม่มีลิมิต มีทั้งแบบจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน อีกหนึ่งแบบคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบนี้คือต้องทำบัญชีแบบมีขอบเขตและจำกัดความรับผิดชอบ
3.ธุรกิจแบบบริษัทจำกัด จะต้องมีอย่างน้อย 7 คนขึ้นไป รวมกันลงทุนแบบนิติบุคคล แล้วทำบัญชีรับผิดชอบในหนี้สินไม่เกินจำนวนเงินของมูลค่าหุ้น
อ่านเพิ่มเติม >> อยากมีทักษะ 4 สิ่งเรียนรู้หลักการบัญชีได้แม่นยำขึ้นต้องทำ?

การทำบัญชี “แบบบริหารและการเงิน” มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )