บัญชีพนักงานเสียชีวิต

การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

Click to rate this post!
[Total: 448 Average: 5]

การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

การจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต

บริษัทจ่ายเงินสนับสนุนครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต นาน 2 ปี ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม

สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้คะ ถ้าทางบริษัทมีเงื่อนไขในการจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนสวัสดิการพนักงาน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top