บัญชีหักณที่จ่ายภงด

ภงด 1 3 53 บันทึกบัญชี เมื่อมีการจ่ายเงิน?

Click to rate this post! [Total: 102 Average: 5] การบัน …

ภงด 1 3 53 บันทึกบัญชี เมื่อมีการจ่ายเงิน? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 102 Average: 5]

การบันทึกบัญชี ภงด1 3 53 บันทึกยังไง เมื่อมีการจ่ายเงินบันทึกยังไง

เมื่อมีการชำระเงินต้องบันทึก ดังนี้
เดบิต เจ้าหนี้
            เครดิต เงินสด
            เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,3,53

การบันทึกบัญชีการหักณที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการหักภาษีจากรายได้ที่จ่ายให้กับบุคคลหรือบริษัท และนำเงินภาษีที่หักนี้ส่งให้กับหน่วยงานภาษี การบันทึกบัญชีการหักณที่จ่ายมีขั้นตอนดังนี้

  1. บันทึกข้อมูลการจ่าย ในเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินหรือรายได้ที่ต้องมีการหักภาษี คุณควรบันทึกข้อมูลการจ่ายในระบบบัญชีของคุณ รวมถึงจำนวนเงินที่จ่าย, วันที่จ่าย, รายละเอียดของผู้รับเงิน, และประเภทของรายได้ (เช่น ค่าจ้าง, ดอกเบี้ย, ค่าส่วนประโยชน์)

  2. คำนวณภาษีที่ต้องหัก คำนวณจำนวนเงินภาษีที่ต้องหักตามอัตราภาษีที่กำหนด โดยอิงตามกฎหมายท้องถิ่นและประเภทของรายได้ที่คุณจ่าย หลังจากคำนวณเสร็จสิ้น จะได้จำนวนเงินภาษีที่ต้องหัก

  3. บันทึกการหักภาษี ในระบบบัญชีของคุณ คุณควรบันทึกการหักภาษีจากจำนวนเงินที่จ่ายในขั้นตอนที่แล้ว บันทึกนี้จะปรากฎในบัญชีการหักณที่จ่าย (Withholding Tax Payable) หรือบัญชีที่คุณใช้ในการติดตามเงินภาษีที่ต้องส่งให้กับหน่วยงานภาษี

  4. ส่งเงินภาษีหักและรายงานให้หน่วยงานภาษี ในวันที่กำหนด คุณควรส่งเงินภาษีที่หักจากการจ่ายไปยังหน่วยงานภาษีที่รับผิดชอบ และรายงานการหักภาษีตามกฎหมายท้องถิ่น ในรายงานที่เหมาะสมตามกฎหมาย

  5. บันทึกรายการภาษีในบัญชีสายรายได้ ในระบบบัญชีของคุณ คุณควรบันทึกการส่งเงินภาษีและการรายงานภาษีที่คุณทำไป นี้จะช่วยในการติดตามการหักภาษีและการส่งเงินให้กับหน่วยงานภาษี

ข้อควรระวังคือการบันทึกและการรายงานการหักภาษีต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษีในประเทศของคุณ หากคุณไม่แน่ใจหรือมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการบันทึกและรายงานการหักภาษี ควรปรึกษากับนักบัญชีหรือทนายความที่เชี่ยวชาญในกฎหมายภาษีและบัญชีเพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือ

 

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ใบสั่งซื้อคืออะไร

ขั้นตอนการเปิดใบ #10 PO PR ใช้ทำอะไร แบบนี้ใครก็ทำได้ง่ายๆ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ pr ย่อมาจาก pr po ย่อมาจาก Purchase Requisition คือ เปิด PR คือ Purchase Order คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมู่บ้านจัดสรร ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ค่า ใช้ จ่าย ในการทำ บ้านจัดสรร การขออนุญาตก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร การ ทํา บ้านจัดสรร ขนาดเล็ก แผนธุรกิจ สร้างบ้านขาย กฎหมาย การทําบ้านจัดสรร สร้างบ้านขาย บน ที่ดิน ตัว เอง เจ้าของโครงการ บ้านจัดสรร สร้างบ้านขาย ต้องรู้ อะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย

Leave a Comment

Scroll to Top