ปป

2 การบันทึกบัญชี เงินค่ามัด จำ ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 405 Average: 5]

การบันทึกบัญชี เงินค่ามัดจำ ตัวอย่าง

มูลค่าของที่แจกให้พนักงานถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1 (แห่งประมวลรัษฎากรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าของขวัญที่นำไปแจกเป็นรางวัลค่ะ)

เมื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงาน และ ไม่ได้เรียกเก็บภาษีขายจากพนักงาน บันทึก ดังนี้
DR. ค่าสวัสดิการพนักงาน 10,000 ภาษีขายต้องห้าม (จ่ายแทน) 700
Cr. ของแจก 10,000 ภาษีขาย 700

เมื่อแจกของรางวัลให้กับพนักงาน และ ได้ เรียกเก็บภาษีขายจากพนักงาน บันทึกดังนี้
DR. ค่าสวัสดิการพนักงาน 10,000 เงินสด (ภาษีขายเรียกเก็นได้) 700
Cr. ของแจก 10,000 ภาษีขาย 700

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top