บัญชีเงินถอน คือ

บัญชีเงินถอน งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

Click to rate this post! [Total: 140 Average: 5] ในหน้า …

บัญชีเงินถอน งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 140 Average: 5]

บัญชีเงินถอน

บัญชีเงินถอน คือ ( Drawing Account )

บัญชีเงินถอน (Drawing Account) หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นของเจ้าของกิจการและผู้เป็นหุ้นส่วน อันได้แก่ รายการถอนเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นๆไปใช้ล่วงหน้า เป็นต้น

การบันทึกบัญชีเงินถอนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบัญชีขององค์กรหรือบริษัทเพื่อติดตามและบันทึกการถอนเงินที่เกิดขึ้นในกิจการ การถอนเงินสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน การชำระหนี้ต่าง ๆ หรือการถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารของบริษัท ดังนั้นการบันทึกบัญชีเงินถอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถติดตามการเงินและการเคลื่อนไหวของเงินได้

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการบันทึกบัญชีเงินถอน

 1. สร้างบัญชีเงินถอน

  • สร้างบัญชีเงินถอนในระบบบัญชีของคุณ โดยระบุชื่อและหมายเลขบัญชีเงินถอนอย่างชัดเจน
 2. บันทึกข้อมูลการถอนเงิน

  • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการถอนเงิน เช่น วันที่การถอนเงิน เลขที่ใบอ้างอิง (ถ้ามี) รายละเอียดของการถอนเงิน และจำนวนเงินที่ถูกถอน
 3. ตรวจสอบและอนุมัติ

  • ตรวจสอบข้อมูลการถอนเงินและอนุมัติการถอนเงินตามกระบวนการและนโยบายขององค์กร โดยปกติจะต้องมีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจทางการเงินหรือผู้รับผิดชอบทางการเงินในองค์กร
 4. บันทึกในสมุดรายวัน

  • บันทึกการถอนเงินในสมุดรายวันของบริษัท เพื่อทำให้ข้อมูลการถอนเงินถูกบันทึกไว้ในบัญชีหลักขององค์กร
 5. บันทึกในระบบบัญชี

  • ใส่ข้อมูลการถอนเงินลงในระบบบัญชีของคุณ เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีเงินถอน
 6. ตรวจสอบและปรับปรุง

  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการถอนเงินทุกครั้งก่อนที่จะบันทึกลงในระบบบัญชี และปรับปรุงให้ถูกต้องหากมีข้อผิดพลาด
 7. รายงานการถอนเงิน

  • สร้างรายงานการถอนเงินเพื่อติดตามและรายงานการเงินของบริษัทในระยะเวลาที่กำหนด

การบันทึกบัญชีเงินถอนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความถูกต้องและความโปร่งใสในการเงินขององค์กร และยังเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและการบัญชีที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายขององค์กรในการบันทึกบัญชีเงินถอนของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ค่าแรงงานทางตรง สูตร เป็นต้นทุน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่างค่าแรงงานทางตรง สูตรค่าแรงงานทางตรง ค่าแรงงานทางตรง เป็นต้นทุนอะไร ค่าแรงงานทางตรง บันทึกบัญชี ข้อใดไม่จัดเป็นค่าแรงงานทางตรง งบประมาณค่าแรงงานทางตรง ต้นทุนทางตรง ทางอ้อม ค่าแรงทางตรง ค่าแรงทางอ้อม ใกล้ฉัน ออนไลน์
หมวดบัญชี

หมวดบัญชี #5 ทั้งหมด มีกี่ ชื่อบัญชี ความหมาย เดบิต เครดิต?

หมวดบัญชี 5 หมวด หมวดบัญชี 5 หมวด เดบิต เครดิต หมวดบัญชี ค่า ใช้ จ่าย มีอะไรบ้าง หมวดบัญชี เดบิต เครดิต ไฟล์ ผังบัญชี หมวดบัญชีสินทรัพย์ หมวดบัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ การ แบ่ง หมวดบัญชี 
ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต #7 eXCEL มีสูตรให้ แสดงตัวอย่าง วิธีทำงบบัญชี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง ต้นทุนการผลิต สูตร ต้นทุน การผลิต มี กี่ ประเภท ต้นทุนการผลิต บัญชี ต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ งบต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง ต้นทุนการผลิต pdf ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี ฝึกงาน รับทําบัญชี บางใหญ่ สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน รับทําบัญชี ปทุมธานี สำนักงานบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์
บันทึกรายรับรายจ่าย

วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย #6 ทำเอง ส่งธนาคาร สมุดร้านค้าง่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน พ่อค้า แม่ค้า สมุด รายรับ-รายจ่าย ทํา เอง แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ร้านค้า บัญชีรายรับรายจ่าย excel ฟรี บัญชีรายรับรายจ่าย ง่ายๆ ฟอร์ม วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร วิธีทํารายรับรายจ่าย รายเดือน วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร ใกล้ฉัน ออนไลน์
การรับรู้มูลค่าและการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รับรู้ มูลค่า สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน?

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2565 บทที่ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  tas 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สรุป มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2564 การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อายุการใช้งาน

นิติบุคคล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย จดทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว จดทะเบียนนิติบุคคล ค่าใช้จ่าย เปิดบริษัทคนเดียว เปิดบริษัทคนเดียว ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน นิติบุคคล ที่ไหน การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ

Leave a Comment

Scroll to Top