บัญชีเงินทดรองจ่าย

2 ครั้ง บันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย

Click to rate this post!
[Total: 806 Average: 5]

บันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย

บันทึกบัญชีเงินทดรองจ่าย ต้องบันทึกอย่างไร

การจ่ายเงินปันผลในกรณีที่เรามีกำไรสะสมมากขึ้น หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลนะค่ะ ต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย และไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนสิ้นปีได้นะค่ะ ส่วนงบการเงินในกรณที่ทมีการจ่ายเงินปันผล ต้องบันทึกบัญชีดังนี้
Dr. เงินปันผลค้างจ่าย
Cr. เงินสด / ธนาคาร
ซึ่งอาจจะทำให้งบการเงินใน่สวนของสินทรัพย์ทรัพย์ลดลง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top