รับทำบัญชี.COM | อาการที่ทำให้คุณทำงานบัญชีไม่มีประสิทธิภาพ

Click to rate this post!
[Total: 94 Average: 5]

3 อาการที่ทำให้คุณทำงานบัญชีไม่มีประสิทธิภาพ

         ถึงแม้คุณจะมีความรู้ทางด้านบัญชีและมีประสบการณ์ในการทำบัญชีมาเป็นเวลานาน แต่หากคุณไม่มีสมาธิในการทำบัญชีงานที่ออกมาก็จะไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เกิดการล่าช้า เกิดการผิดพลาด เกิดความเสียหายได้ เป็นต้น วันนี้เรามาดูอาการของคนทำบัญชีที่เมื่อมีอาการแบบนี้แล้วจะทำให้งานบัญชีไม่มีประสิทธิภาพ นำมาฝากกันค่ะ
1.อาการติดโซเชียล คนทำบัญชีหลายรายเกิดอาการติดโซเชียล ต้องคอยดูหน้าจอมือถืออยู่เสมอ คอยเช็คข้อมูลอ่านข่าวนั่นนี่ จนมีอาการติดโซเชียลไปทำให้เมื่อมีงานอยู่ตรงหน้าก็ไม่สามารถทำได้ทันที ต้องขอดูหน้าจอให้เสร็จก่อนและในระหว่างจะลงรายการบัญชีก็มีอาการหยิบโทรศัพท์มาอัพเดทพร้อมทำงานไปด้วย ซึ่งตรงนี้เองที่จะทำให้งานบัญชีขาดประสิทธิภาพ ลงรายการผิดบ้าง ลงตัวเลขผิดบ้าง เพราะไม่จดจ่ออยู่กับงานตรงหน้านั่นเอง
2.มีความกังวลมากเกินไป ความกังวลของนักบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากความกลัวว่างานจะทำไม่ทัน จะลงบัญชีผิด ผู้ตรวจบัญชีจะมาตรวจเจออะไรหรือไม่ทั้งจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ กังวลว่าตนจะลงบัญชีผิดประเภททำให้การวิเคราะห์ผลการทำงานก็พลอยผิดพลาดไปด้วย ความกังวลเป็นเรื่องที่ดีจะได้มีความระมัดระวังมากขึ้น แต่ความกังวลที่มีมากไปก็ทำให้งาน ณ ปัจจุบันขาดประสิทธิภาพตามไปด้วย ทางที่ดีเปลี่ยนความกังวลมาเป็นการทำงานอย่างละเอียดรอบคอบจะดีกว่า เพราะช่วยให้บัญชีมีความถูกต้องเกิดความมั่นใจไม่ต้องกังวลอีกต่อไป
3.จัดระเบียบตัวเองไม่ได้ งานบัญชีมีขอบเขตงานหลายอย่าง เช่น การตรวจสอบใบสำคัญรับ-จ่าย การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การทำงบเดือน การทำบัญชีโอน การคำนวณค่าเสื่อมราคา ฯลฯ ซึ่งแต่ละงานต้องใช้เวลาและความสามารถ
          หากพนักงานบัญชีจัดระเบียบตัวเองไม่ได้ ไม่รู้ว่าอันไหนสำคัญกว่าอันไหน ต้องทำสิ่งไหนก่อน งานย่อมเกิดปัญหาตามมาโดยเฉพาะงานที่มีกำหนดเวลานำส่ง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องส่งไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หากพนักงานบัญชีหลงลืมก็จะทำให้ถูกปรับได้ ดังนั้น พนักงานบัญชีควรจัดระเบียบตัวเองในเรื่องการทำงานให้ได้ โดยอาจทำตารางขึ้นมาพร้อมกำหนดวันแล้วเสร็จ ก็จะช่วยแก้ปัญหางานล่าช้าได้เป็นอย่างดี อาการดังกล่าวหากคนทำบัญชีไม่รีบแก้ไข งานย่อมออกมาแบบไม่มีประสิทธิภาพ มีข้อผิดพลาดเยอะ ทำให้เจ้านายไม่ไว้วางใจ และตัวคุณเองอาจเกิดความกลัว ความกังวลใจลึก ๆ ว่าจะมีใครมาตรวจเจอหรือไม่ ทำให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น เพื่อให้งานบัญชีมีประสิทธิภาพ ผิดพลาดน้อยที่สุด เรามาเริ่มแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนจะดีกว่า
 
3 อาการที่ทำให้คุณทำงานบัญชีไม่มีประสิทธิภาพ