ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552

ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี
[Total: 115 Average: 5]

ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552

ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552 ?

กิจกรรม
ช่วงเดือน
รับสมัครทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 14 (2/2552) 4 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2552 ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 27 มิถุนายน 2552
ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรณีถือใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ ก.บช.เดิม 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552
ทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 14 (2/2552) 4-5, 11-12 และ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รับสมัครทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 15 (3/2552) 24 สิงหาคม – 25 กันยายน 2552 ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
ทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 15 (3/2552) 24-25, 31 ตุลาคม 1, 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ต่ออายุสมาชิกและผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553
ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรณีถือใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2552
ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2552
แสดงตัวของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2552
ต่ออายุนิติบุคคล ตามรอบของบริษัท
ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มิถุนายน 21, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top