ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี

รับทำบัญชี.COM | ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชีประจำปี 2552?

Click to rate this post!
[Total: 129 Average: 5]

ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552

ปฏิทินกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำปี 2552

กิจกรรม
ช่วงเดือน
รับสมัครทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 14 (2/2552) 4 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2552 ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 27 มิถุนายน 2552
ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรณีถือใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ ก.บช.เดิม 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2552
ทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 14 (2/2552) 4-5, 11-12 และ 18-19 กรกฎาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รับสมัครทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 15 (3/2552) 24 สิงหาคม – 25 กันยายน 2552 ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชี ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
ทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 15 (3/2552) 24-25, 31 ตุลาคม 1, 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ต่ออายุสมาชิกและผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553
ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรณีถือใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2552
ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2552
แสดงตัวของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2552
ต่ออายุนิติบุคคล ตามรอบของบริษัท
ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )