คลอดบุตร กับ สิทธิ์ประกันสังคม จ่ายเท่าไร

คลอดบุตร กับ สิทธิ์ประกันสังคม จ่ายเท่าไร

Click to rate this post!
[Total: 240 Average: 5]

คลอดบุตร กับ สิทธิ์ประกันสังคม จ่ายเท่าไร

ประกันสังคมกรณีคลอดบุตร…ต้องจ่ายเงินสมทบกี่เดือนถึงจะได้รับสิทธิ์ประกันสังคม

+++ กรณีคลอดบุตรต้องจ่ายเงินสมทบครบ 7 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ คำว่า 7 เดือน ภายใน 15 เดือน คือ เดือนที่คลอดบุตรไม่นับสิทธิ การนับจะนับย้อนหลังไป 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน) มีเงินสมทบครบ 7 เดือน เข้ารับบริการทางแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆยกเว้นค่าใช้จ่ายบริการพิเศษอื่นๆ +++
*** สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือ www.sso.go.th

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
คลอดบุตร กับ สิทธิ์ประกันสังคม จ่ายเท่าไร

Leave a Comment

Scroll to Top