รับทำบัญชี.COM | มาตรา 40 สมัครสมาชิกลงทะเบียนออนไลน์?

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40

ลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 40 ผ่าน มือ ถือ

วิธีสมัครผ่าน ว็บไซต์ sso.go.th

1.เข้าสู่เว็บไซร์sso.go.th  แล้วเลือกสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยก่อน

2.คลิกตกลงยอมรับเงื่อนไขการใหบริการ แล้วคลิก ​“ถัดไป”

3.กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เบอร์มือถือส่วนตัว
 • กำหนดรหัสผ่านให้เรียบร้อย
 • ชื่อ นามสกุลจริง
 • วันเดือนปีเกิด
 • E-mail (ถ้ามี) เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก “ถัดไป”

4.ขอรหัส OTP จากระบบ เมื่อได้ sms มาแล้วให้กรอกให้เรียบร้อยแล้วคลิก “ถัดไป”

7.เมื่อกรอกรหัสเรียบร้อยให้คลิก”ยืนยัน” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อย ท่านสามารถทำการสมัคร เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40 ผ่านเว็บไซร์ได้เลย ดังนี้

ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40

 1. ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา40
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
 3. เลือกรูปแบบเงินสมทบที่จะต้องจ่าย
 4. เลือกว่าเป็น ข้าราชการบำเหน็จบำนาญหรือไม่
 5. รอ SMS ยืนยันการสมัคร
 6. เมื่อได้รับ SMS แล้ว ให้จ่ายเงินค่าลงทะเบียน ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 7. เมื่อชำระเงินแล้ว ต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เนื่องจากสิทธิเป็นผู้ประกันตน มาตรา40 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ชำระเงินเป็นต้นไป

1.ให้สู่ระบบให้เรียบแล้ว เลือก “ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา40”

2.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • รหัสหลังบัตรประชาชน (ด้านหลัง)
 • กรอก คำนำหน้า/ชื่อ-นามสกุล/วัน เดือน ปีเกิด
 • Email (ถ้ามี) เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก “ตรวจสอบ”

3.เลือกรูปแบบเงินสมทบที่จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน มี 3 ทางเลือก สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองแตกต่างกัน ซึ่งตั้งแต่เดือนส.ค.2564 – ม.ค.2565 ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมบทแค่ 60%จากยอดปกติ

4.เลือกว่าเป็น ข้าราชการบำเหน็จบำนาญหรือไม่

5.รอ SMS ยืนยันการสมัคร

6.เมื่อได้รับ SMS แล้ว ให้จ่ายเงินค่าลงทะเบียน ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น) โลตัส บิ๊กซี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธ.ก.ส. ตู้บุญเติม CanPay Shopee Pay หรือจุดบริการที่สัญลักษณ์

7.เมื่อชำระเงินแล้ว ต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เนื่องจากสิทธิเป็นผู้ประกันตน มาตรา40 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ชำระเงินเป็นต้นไป

ประกันสังคมมาตรา 40

สมัคร ลงทะเบียน เยียวยา มาตรา 40 ได้ที่

 1. สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ
 2. สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ที่ เซเว่น -อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 3. เว็บไซต์ go.th
 4. ธนาคาร รกส. ทุกสาขา
 5. สายด่วนประกันสังคม 1506
 6. Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 7. เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
 8. สำหรับผู้ประกันตนใช้สมัครด้วยตนเอง

คุณสมบัติลงทะเบียน สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

(1.)มีสัญชาติไทย
(2.)มีอายุ 15-65 ปีบริบรูณ์
(3.) เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
(4.) ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
(5.)ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
(6.)ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(7.) ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นต้นด้วย เลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)
(8.)ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ผู้ประกันตนมาตรา 40 การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีดังนี้

 • -ทางเลือก 1 (ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท/เดือน) คุ้มครองเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยต้องหยุดงาน เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย
 • -ทางเลือก 2 (ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท/เดือน) คุ้มครองเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยต้องหยุดงาน เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล และกรณีสงเคราะห์บุตร
 • -ทางเลือก 3 (ผู้ประกันตนจ่าย 300 บาท/เดือน) คุ้มครองเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยต้องหยุดงาน เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล และกรณีสงเคราะห์บุตร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ กรณีว่างงาน

1. จะได้รับสิทธิเมื่อส่งเงินสมทบครบ 6 เดือนติดต่อกัน หรือภายใน 15 เดือนย้อนหลัง มีการนำส่งเงินสมทบรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนออกจากงาน
2. ต้องมีความสามารถพร้อมที่จะทำงาน ไม่ปฏิเสธการฝึกงาน และขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานของรัฐที่สะดวก ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอให้นายจ้างแจ้งออกจากงานก่อน และไปรายงานตัวตามตารางนัด
3. ต้องไม่ใช่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากมีความผิด (กรณีลูกจ้างมีความผิดจริง นายจ้างแจ้งออก เป็นไล่ออก หรือปลดออก จะไม่ได้รับสิทธิกรณีว่างงาน)
4. อายุยังไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์
5. ต้องเป็นผู้ว่างงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้างจากนายจ้าง เรียบร้อยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม >> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมัคร ประกันสังคม ที่ เซเว่น

เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์มือถือส่วนตัว กำหนดรหัสผ่านให้เรียบร้อย ชื่อ นามสกุลจริง วันเดือนปีเกิด E-mail

ประกันสังคมมาตรา 40 อายุเท่าไร

การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ทำงานกับนายจ้าง) และมาตรา 39 (ส่งเงินสมทบด้วยตัวเอง) และไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม หากเป็นบุคคลซึ่งเป็นผู้พิการให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด ยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญาไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้
สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40
สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )