ประชุมจัดตั้งบริษัท

รับทำบัญชี.COM | รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัทต้องทำอย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 94 Average: 5]

รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัทต้องทำอย่างไร

รายงานการประชุม จัดตั้งบริษัท ต้องทำอย่างไร

ตอบ หุ้นส่วนทุกคนต้องประชุมตกลงกันเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ใครเป็นผู้ทำ ผู้สอบ และผู้จดจัดตั้งกิจการขึ้นมา

การรายงานการประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการสร้างบริษัทใหม่ รายงานนี้มีความสำคัญเพราะมันเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม, การตั้งบริษัท, และคำตัดสินใจที่ถูกทำขึ้นในการประชุมนั้น ๆ นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อรายงานการประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท

 1. จัดทำรายงาน

  • เริ่มต้นโดยเขียนรายงานการประชุมโดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม, วันที่และเวลาที่จัดประชุม, สถานที่ที่จัดประชุม, รายชื่อผู้เข้าร่วม, รายการบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เรียงลำดับข้อมูล

  • จัดเรียงข้อมูลในรายงานให้มีลำดับตามขั้นตอนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการประชุม เพื่อให้มีความรอบคอบและเข้าใจง่าย
 3. รายงานสารจากการประชุม

  • รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับสารจากการประชุม รวมถึงคำตัดสินใจที่ถูกทำขึ้น รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งบริษัท, หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ก่อตั้ง, โครงสร้างบริษัท, และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 4. การรวบรวมเอกสารแนบ

  • หากมีเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น สัญญา, ใบสมัคร, หรือเอกสารอื่น ๆ ควรรวบรวมและแนบในรายงาน
 5. การตรวจทานและแก้ไข

  • ตรวจทานรายงานเพื่อแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และทำการแก้ไขหรือปรับปรุงตามความจำเป็น
 6. ลงลายมือชื่อ

  • หลังจากที่รายงานได้รับการตรวจทานและผ่านการแก้ไขแล้ว ผู้เขียนรายงานควรลงลายมือชื่อหรือให้ลายเซ็นเพื่อยืนยันความถูกต้องของเนื้อหา
 7. การแจ้งส่ง

  • ส่งรายงานการประชุมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกผู้ก่อตั้งบริษัท, อำนาจการลงทะเบียนบริษัท, หรือหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
 8. เก็บสำเนา

  • เก็บสำเนาของรายงานการประชุมเพื่อการเก็บรักษาและการอ้างอิงในอนาคต

รายงานการประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัทเป็นเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการบริหารงานและประชุมเอกสารทางกฎหมาย ควรรักษาเอกสารนี้อย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถแสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นได้ว่ากระบวนการจัดตั้งบริษัทถูกดำเนินการตามข้อบังคับและกฎหมายที่มีผลในประเทศของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )