รับทำบัญชี.COM | ประตูอัตโนมัติสะดวกสบายปลอดภัยอีกมิติของชีวิตมีอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

แผนธุรกิจประตูอัตโนมัติ

เมื่อคุณคิดถึงคำว่า “ประตูอัตโนมัติ” คุณอาจนึกถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่มันเสนอให้กับบริเวณหรือสถานที่ของคุณ ธุรกิจประตูอัตโนมัติเป็นกิจการที่มุ่งเน้นให้ความสะดวกสบายและความปลอดภัยเข้ากันไปในที่เดียว โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบและผลิตประตูและระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง

ในธุรกิจประตูอัตโนมัติมีหลายประเภทของประตูและระบบควบคุม ซึ่งรวมถึง

 1. ประตูอัตโนมัติสำหรับรถยนต์ ธุรกิจนี้ผลิตประตูอัตโนมัติที่ใช้ในสถานที่จอดรถส่วนบุคคลหรือทางเข้าอาคารที่ต้องการความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเข้า-ออกของรถยนต์
 2. ประตูอัตโนมัติสำหรับบ้าน ระบบประตูอัตโนมัติสำหรับบ้านที่มีความปลอดภัยและความสะดวกสบาย เช่น ประตูอัตโนมัติที่สามารถควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลหรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
 3. ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ ระบบที่สามารถตรวจจับและควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลหรือยานพาหนะผ่านการใช้เทคโนโลยีเช่น รหัสผ่าน, การสแกนลายนิ้วมือ, หรือการตรวจจับการเคลื่อนไหว
 4. บริการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขาย การให้บริการซ่อมบำรุงและการดูแลหลังการขายเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความทนทานของประตูและระบบควบคุม
 5. การควบคุมอัตโนมัติอื่นๆ นอกจากประตู ยังมีการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติอื่นๆ เช่น หน้าต่างอัตโนมัติ, ระบบไฟฟ้าในบ้าน, และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ

ธุรกิจประตูอัตโนมัติเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายในหลายสถานที่ เช่น บ้าน, โรงงาน, โรงแรม, อาคารสำนักงาน, และหลายอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยทำให้เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากในปีหน้าได้ ตลอดจนมีแนวโน้มที่ผู้คนจะตั้งสตาร์ตอัพหรือลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ที่กั้นประตูไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและการควบคุม

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีและความปลอดภัยก้าวข้ามขึ้นอย่างรวดเร็ว การควบคุมและที่กั้นประตูไฟฟ้าในหมู่บ้านหรือสถานที่อื่น ๆ เริ่มกลายเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความสะดวกในการจัดการระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ในบริเวณเรา

ควบคุมและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

การควบคุมระบบไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของไฟฟ้าในบริเวณ ระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟ้า นอกจากนี้ การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอยังช่วยให้ระบบทำงานได้ดีและมีอายุการใช้งานนานขึ้น

ตัวอย่าง แผนธุรกิจประตูอัตโนมัติ

ขั้นตอน รายละเอียด
1 การวิเคราะห์ตลาด – ศึกษาตลาดเป้าหมายและตลาดอุตสาหกรรมประตูอัตโนมัติ- วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและคู่แข่ง
2 การระบุกลยุทธ์ – กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันในตลาดประตูอัตโนมัติ
3 การวางแผนการเงิน – กำหนดงบประมาณรายรับและรายจ่าย- วางแผนการจัดหาเงินทุนเริ่มต้นและการวางแผนการเงินในระยะยาว
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ – ออกแบบและพัฒนาประตูอัตโนมัติที่มีคุณภาพและสมราคา
5 การจัดการโครงสร้างองค์กร – กำหนดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม- สร้างทีมงานที่มีความสามารถ
6 การการตลาดและการขาย – สร้างและดูแลลูกค้า- การโฆษณาและสร้างยอดขาย
7 การบริหารความเสี่ยง – ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น- วางแผนในการจัดการความเสี่ยง
8 การติดตามและการประเมินผล – วิเคราะห์และประเมินผลสำหรับการปรับปรุงแผนธุรกิจในอนาคต
9 การยกระดับธุรกิจ – สำรองกำลังในการขยายธุรกิจหรือยุบหยุดธุรกิจตามความเหมาะสม
10 ความยั่งยืน – รักษาความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาวโดยการพัฒนานวัตกรรมและการตอบสนองต่อเปลี่ยนแปลงในตลาด

แผนธุรกิจประตูอัตโนมัติเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างและดำเนินธุรกิจประตูอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาวที่มีการแข่งขันอย่างมากในอุตสาหกรรมนี้ แผนธุรกิจช่วยให้ธุรกิจของคุณมีเป้าหมายชัดเจนและมีแนวทางการดำเนินงานที่มั่นคงและมั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จในอนาคตที่เติบโตขึ้นไปอีกเสมอ ตัวอย่าง ดังนี้

 1. ประตูหมู่บ้าน รักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย ประตูหมู่บ้านมักเป็นจุดที่สำคัญในการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตในหมู่บ้าน การติดตั้งระบบประตูหมู่บ้านที่มีความปลอดภัยสูงช่วยในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่ในหมู่บ้าน รวมถึงการควบคุมการเข้า-ออกอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ไม้กั้นป้อมยาม การควบคุมการเข้า-ออกของยานพาหนะ ไม้กั้นป้อมยามหรือทางเข้าออกที่มีการควบคุมมักใช้ในสถานที่ที่ต้องการควบคุมการเข้า-ออกของยานพาหนะ อาทิเช่น บริเวณโรงงาน ที่จอดรถ หรือโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ไม้กั้นป้อมยามช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องและช่วยในการควบคุมการเข้า-ออกให้มีระเบียบและปลอดภัย
 3. ประตูรั้วไฟฟ้า การควบคุมการเข้า-ออกผ่านระบบไฟฟ้า ประตูรั้วไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลหรือยานพาหนะผ่านบริเวณหรือพื้นที่หนึ่ง ระบบนี้มักมีการใช้งานในสถานที่ที่ความปลอดภัยและการควบคุมการเข้า-ออกมีความสำคัญ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สนามบิน หมู่บ้านอาศัย และสถานที่สำคัญอื่นๆ

การใช้ประตูรั้วไฟฟ้าช่วยลดความเสี่ยงของการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีอำนาจในพื้นที่ รวมถึงเพิ่มความสะดวกในการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลหรือยานพาหนะผ่านพื้นที่หนึ่ง การกั้นไฟฟ้าและระบบการควบคุมการเข้า-ออก เช่น ประตูหมู่บ้าน ไม้กั้นป้อมยาม ทางเข้าออก ระบบไฟฟ้า และประตูรั้วไฟฟ้า มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความควบคุมในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้อยู่ในบริเวณได้ใช้ชีวิตในระบบที่ปลอดภัยและสะดวกสบายอย่างเต็มรูปแบบ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจประตูอัตโนมัติ

ตัวอย่าง ของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจประตูอัตโนมัติ

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ยอดขายสินค้าตัวแทนจำหน่าย 250,000
บริการติดตั้งและบำรุงรักษา 50,000
รายรับรวม 300,000
เช่าพื้นที่โชว์รูม 30,000
ค่าจ้างช่าง 40,000
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า 100,000
ค่าโฆษณาและการตลาด 20,000
ค่าน้ำ/ไฟฟ้า 5,000
รายจ่ายอื่น ๆ 10,000
รายจ่ายรวม 205,000
กำไรสุทธิ 95,000

ในตัวอย่างนี้ รายรับมาจากยอดขายสินค้าตัวแทนจำหน่ายและบริการติดตั้งและบำรุงรักษา รวมกันเป็น 300,000 บาท ในขณะที่รายจ่ายมาจากเช่าพื้นที่โชว์รูม ค่าจ้างช่าง ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า ค่าโฆษณาและการตลาด ค่าน้ำ/ไฟฟ้า และรายจ่ายอื่น ๆ รวมกันเป็น 205,000 บาท ซึ่งทำให้กำไรสุทธิในธุรกิจประตูอัตโนมัติเป็น 95,000 บาทในช่วงเวลาที่ระบุในตารางนี้

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจประตูอัตโนมัติ

ธุรกิจติดตั้งประตูอัตโนมัติเกี่ยวข้องกับอาชีพและงานที่เกี่ยวข้องมากมาย ดังนี้

 1. ช่างประตูอัตโนมัติ คนที่ติดตั้งและซ่อมแซมประตูอัตโนมัติในที่ต่าง ๆ เช่น ประตูอัตโนมัติสำหรับบ้าน, อพาร์ตเมนต์, สำนักงาน, หรือโรงงาน
 2. ผู้ขายสินค้าประตูอัตโนมัติ คนที่จำหน่ายประตูอัตโนมัติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประตูอัตโนมัติ เช่น ร้านค้าประตู, ร้านอุปกรณ์สำหรับประตู, หรือผู้นำเข้าสินค้าประตู
 3. ผู้บริหารธุรกิจ คนที่ดูแลการจัดการธุรกิจติดตั้งประตูอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการบริหารการเงิน, การตลาด, และการวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ
 4. วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและวางแผนสำหรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับประตูอัตโนมัติ เช่น โครงสร้างของอาคารหรือระบบกลไกที่ใช้ในประตู
 5. ผู้ดูแลลูกค้า คนที่ดูแลลูกค้า แนะนำสินค้าและบริการ และให้บริการหลังการขายในกรณีที่เกี่ยวข้อง
 6. ผู้จัดการโครงการ คนที่ควบคุมการดำเนินโครงการติดตั้งประตูอัตโนมัติให้เสร็จสิ้นตามแผนและเป้าหมาย
 7. ผู้วิเคราะห์การตลาด คนที่ศึกษาตลาดและแนวโน้มในอุตสาหกรรมประตูอัตโนมัติเพื่อวางแผนการตลาดและการโฆษณา
 8. ผู้ควบคุมคุณภาพ คนที่ควบคุมคุณภาพของการติดตั้งและบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 9. นักเขียนเอกสารทางเทคนิค คนที่เขียนเอกสารเทคนิคและคู่มือการใช้งานสำหรับลูกค้าและช่าง
 10. ผู้จัดซื้อสินค้า คนที่ดูแลการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งประตูอัตโนมัติ

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจประตูอัตโนมัติ

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจทราบถึงความแข็งแกร่ง (Strengths), ความอ่อนแอ (Weaknesses), โอกาส (Opportunities), และอุปสรรค (Threats) ภายนอกที่อาจมีผลต่อธุรกิจของคุณ การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณมีภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบันและช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในอนาคตของธุรกิจของคุณ ดังนี้เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจประตูอัตโนมัติ

จุดแข็ง (Strengths)

 1. คุณภาพสินค้าและบริการ สินค้าและบริการของเรามีคุณภาพสูงและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
 2. ความเชี่ยวชาญ เรามีช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและซ่อมแซมประตูอัตโนมัติ
 3. พื้นที่โชว์รูม เรามีโชว์รูมที่สวยงามเพื่อแสดงสินค้าและให้ลูกค้ามาชมสินค้าโดยตรง
 4. การบริการหลังการขาย เราให้บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพและเอื้อมถึงความต้องการของลูกค้า

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ความล่าช้าในการจัดส่ง เรามีปัญหาในการจัดส่งสินค้าที่ทำให้ลูกค้าต้องรอนาน
 2. ค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริการสูงมากทำให้มีกำไรสุทธิต่ำ
 3. การแข่งขันรุนแรง ตลาดประตูอัตโนมัติมีการแข่งขันรุนแรงจากผู้ให้บริการอื่น ๆ

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายตลาด เรามีโอกาสขยายตลาดไปยังภูมิภาคหรือสถานที่ใหม่
 2. เทคโนโลยีใหม่ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาในการผลิตและบริการสามารถทำให้เรามีสินค้าและบริการที่มีคุณค่ามากขึ้น
 3. ความต้องการในตลาด ตลาดประตูอัตโนมัติยังมีความต้องการในการติดตั้งประตูในหลายสถานที่เช่น โรงงาน, อาคารสำนักงาน, และบ้านพักอาศัย

อุปสรรค (Threats)

 1. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอาจมีผลต่อธุรกิจของเรา
 2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการผลิตอาจเพิ่มสูงขึ้นที่อาจส่งผลต่อกำไรสุทธิ
 3. คู่แข่งใหม่ คู่แข่งใหม่อาจเข้ามาในตลาดและแข่งขันในระดับราคาและคุณภาพ

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถตระหนักถึงแนวโน้มและความเสี่ยงที่อาจเจอในธุรกิจของคุณและช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจในการเข้าและเติบโตในตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจประตูอัตโนมัติ ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เป็นที่นิยมในธุรกิจประตูอัตโนมัติพร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมในภาษาไทย

 1. Automatic Doors (ประตูอัตโนมัติ)
  • คำอธิบาย ประตูที่เปิดปิดอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้กำลังกาย มักใช้ในสถานที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล, ร้านค้า, ห้างสรรพสินค้า, และสนามบิน
 2. Access Control (ระบบควบคุมการเข้าถึง)
  • คำอธิบาย ระบบที่จัดการกับการเข้าถึงบริเวณหรือสถานที่โดยควบคุมให้เฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึง
 3. Remote Control (การควบคุมระยะไกล)
  • คำอธิบาย การควบคุมเครื่องใช้หรือระบบที่ติดตั้งในประตูอัตโนมัติจากระยะไกลโดยใช้รีโมท
 4. Safety Sensors (เซ็นเซอร์ความปลอดภัย)
  • คำอธิบาย เซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับวัตถุหรือคนในพื้นที่ประตูเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 5. Swing Door (ประตูสวิง)
  • คำอธิบาย ประตูที่เปิดหรือปิดโดยการสวิงไปมาด้วยการเหวี่ยงตัวประตู
 6. Sliding Door (ประตูสไลด์)
  • คำอธิบาย ประตูที่เปิดหรือปิดโดยการเลื่อนไปด้านข้าง
 7. Automatic Gate (ประตูบาน)
  • คำอธิบาย ประตูที่ใช้เครื่องยนต์หรือระบบอัตโนมัติในการเปิดปิด เช่น ประตูรั้วบ้าน
 8. Access Card (บัตรเข้าถึง)
  • คำอธิบาย บัตรหรือโทเค็นที่ใช้ในระบบควบคุมการเข้าถึงเพื่อเปิดประตู
 9. Biometric Authentication (การพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพ)
  • คำอธิบาย วิธีการใช้ข้อมูลชีวภาพเช่น ลายนิ้วมือ, รูปหน้า, หรือร่างกายในการพิสูจน์ตัวตน
 10. Maintenance and Repair (การบำรุงรักษาและซ่อมแซม)
  • คำอธิบาย กิจกรรมในการดูแลและซ่อมแซมประตูอัตโนมัติเพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน

คำศัพท์เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในธุรกิจประตูอัตโนมัติและช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับงานและโครงการในอุตสาหกรรมนี้ได้ดีขึ้น

ธุรกิจ ประตูอัตโนมัติ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจประตูอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของประเทศที่ธุรกิจนั้นตั้งอยู่ แต่ละประเทศมีข้อกำหนดและความต้องการทางกฎหมายที่แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่คุณจำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนต่อไปนี้

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ ต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณในสำนักงานที่เหมาะสมตามกฎหมายประเทศที่คุณตั้งอยู่ เพื่อให้ได้สถานะของธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. การจดทะเบียนภาษี คุณอาจต้องจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอื่น ๆ ตามกฎหมายประเทศที่คุณตั้งอยู่
 3. การรับอนุญาตหรือใบอนุญาต บางประเทศอาจกำหนดให้คุณรับอนุญาตหรือใบอนุญาตเพิ่มเติมในกรณีที่ธุรกิจประตูอัตโนมัติมีลักษณะเฉพาะ เช่น การติดตั้งประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาลหรือโรงงาน
 4. การลงทะเบียนทางภาษีอื่น ๆ อาจมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีในกรณีอื่น ๆ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีสถานที่, หรือภาษีสรรพสามิต
 5. การปฏิบัติตามกฎหมายการค้า คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประตูอัตโนมัติ เช่น การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ, การประชาสัมพันธ์, และการคุ้มครองสิทธิของลูกค้า
 6. การคุ้มครองทรัพย์สิน คุณอาจต้องรับประกันการคุ้มครองทรัพย์สินของคุณ เช่น การประกันภัยต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 7. การปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ถ้าธุรกิจประตูอัตโนมัติของคุณมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณอาจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยกฎหมาย
 8. การขายอนุญาต หากคุณผลิตหรือจำหน่ายเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประตูอัตโนมัติ คุณอาจต้องขออนุญาตหรือรับอนุญาตในการจำหน่ายจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่จะต้องทำจึงขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจของคุณและกฎหมายของประเทศที่คุณตั้งอยู่ คุณควรปรึกษากับทนายความหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการเริ่มต้นธุรกิจประตูอัตโนมัติของคุณอย่างถูกต้องและถูกต้อง

บริษัท ประตูอัตโนมัติ เสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษีในธุรกิจประตูอัตโนมัติในประเทศไทยมีรายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะและการดำเนินธุรกิจของคุณ แต่ละธุรกิจอาจมีความผันผวนในเรื่องภาษี ยกตัวอย่าง ดังนี้

 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ธุรกิจประตูอัตโนมัติที่เป็นนิติบุคคล (บริษัท) ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจแตกต่างกันไปตามระยะเวลาและยอดกำไรที่รายได้นิติบุคคลได้รับ
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) หากธุรกิจประตูอัตโนมัติขายสินค้าหรือบริการในประเทศไทยและมีรายได้เฉพาะกิจกรรมการค้าต่างประเทศต่ำกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย (ปกติอัตราภาษี VAT ในประเทศไทยคือ 7%)
 3. ค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์ หากคุณใช้เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ในธุรกิจประตูอัตโนมัติของคุณ คุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการใช้งานหรืออนุญาตการใช้งาน
 4. ค่าสิ่งแวดล้อม (Environmental Tax) หากธุรกิจประตูอัตโนมัติมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาจมีค่าสิ่งแวดล้อมที่ต้องเสียตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
 5. ภาษีสถานที่ ถ้าธุรกิจประตูอัตโนมัติต้องการใช้สถานที่เพิ่มเติม เช่น โรงงานหรือสำนักงาน คุณอาจต้องเสียภาษีสถานที่ตามที่ตั้ง
 6. ค่าธรรมเนียมการใช้ถนนหรือทางคมนาคม หากคุณใช้รถยนต์หรือพาหนะเพื่อในการดำเนินธุรกิจของคุณ คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ถนนหรือทางคมนาคมตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนด
 7. ภาษีอื่น ๆ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประตูอัตโนมัติขึ้นอยู่กับรูปแบบและลักษณะของธุรกิจของคุณ

คำแนะนำที่ดีคือให้ปรึกษากับนักบริหารภาษีหรือทนายความที่เชี่ยวชาญในเรื่องภาษีและกฎหมายทางธุรกิจเพื่อให้คุณรับข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมเกี่ยวกับการเสียภาษีในธุรกิจประตูอัตโนมัติของคุณในประเทศไทย