2 ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย

[Total: 63 Average: 5]

ประมาณการภาษีเงินได้

ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล อยู่หมวดไหน ในงบอะไร และการบันทึกบัญชี ?

ประมาณการภาษีนิติบุคค อยู่ในหมวดสินทรัพย์ และอยู่ในงบดุล

วิธีบันทึกบัญชี

Dr ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล
Cr เจ้าหนี้สรรพากรทรัพย์ อยู่ในงบดุล

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top