ประเภทกระแสรายวัน

รับทำบัญชี.COM | ประเภทกระแสรายวันปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ประเภทกระแสรายวัน

ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) คือ บัญชีที่มีความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับกิจกรรมประจำวันของธุรกิจที่ต้องการความสะดวก โดยสามารถเบิกถอนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้โดยการสั่งจ่ายเช็ค อีกทั้งผู้ฝากยังสามารถขอเปิดวงเงินกู้ชนิดเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ได้ที่บัญชีนี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เจ้าของบัญชีเบิกเกินวงเงินในบัญชีไป

กระแสรายวัน (Current Account) เป็นประเภทหนึ่งของบัญชีเงินฝากที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเสนอให้กับลูกค้า เป็นบัญชีที่ใช้ในการทำรายการทางการเงินแบบรวดเร็วและสะดวก เพื่อรับเงินเข้าและชำระเงินออก รวมถึงใช้ในการฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ยจากธนาคารตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

คุณสมบัติของบัญชีกระแสรายวันประกอบด้วย

  1. การถอนเงินสะดวก ลูกค้าสามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง ATM หรือผ่านการติดต่อกับธนาคารทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ ไม่มีข้อจำกัดเวลาในการถอนเงิน

  2. การชำระเงินผ่านเช็ค ลูกค้าสามารถเขียนเช็คเพื่อชำระเงินหรือโอนเงินผ่านระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระบิลและการซื้อของ

  3. การรับเงินเดือน บัญชีกระแสรายวันสามารถใช้เพื่อรับเงินเดือนจากการทำงานหรือรายได้อื่นๆ ของลูกค้า

  4. ดอกเบี้ยต่ำหรือไม่มีดอกเบี้ย บัญชีกระแสรายวันมักจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือไม่มีดอกเบี้ย แต่รายได้จากการถือเงินในบัญชีนี้มักมาจากค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ

  5. รับค่าบริการ บัญชีกระแสรายวันอาจมีค่าบริการที่เรียกเก็บเมื่อลูกค้าทำรายการบางรายการ เช่น การถอนเงินจากเครื่อง ATM หรือการโอนเงินระหว่างบัญชี

บัญชีกระแสรายวันเป็นบัญชีที่ใช้แพร่หลายในการทำธุรกรรมการเงินประจำวันของบุคคลทั่วไปและธุรกิจ เนื่องจากความสะดวกและความสามารถในการทำธุรกรรมรวดเร็วที่มีในบัญชีนี้ บัญชีกระแสรายวันมักเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการเงินส่วนตัวและธุรกิจ

ประเภทกระแสรายวัน คือ
ประเภทกระแสรายวัน คือ
Click to rate this post!
[Total: 179 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )