3 ประเภทกระแสรายวัน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ประเภทกระแสรายวัน
[Total: 382 Average: 5]

ประเภทกระแสรายวัน

ประเภทกระแสรายวัน คือ (Current Account) ?

ประเภทกระแสรายวัน (Current Account) คือ บัญชีที่มีความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับกิจกรรมประจำวันของธุรกิจที่ต้องการความสะดวก โดยสามารถเบิกถอนหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้โดยการสั่งจ่ายเช็ค อีกทั้งผู้ฝากยังสามารถขอเปิดวงเงินกู้ชนิดเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ได้ที่บัญชีนี้ โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เจ้าของบัญชีเบิกเกินวงเงินในบัญชีไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top