รับทำบัญชี.COM | ประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้

Click to rate this post!
[Total: 67 Average: 5]

ประโยชน์ทางภาษี

กรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้แก่บริษัท

ประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้แก่บริษัทที่ตนได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทย

“ประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้แก่บริษัทที่ตนได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทย”
+++ในปัจจุบัน หลายทางเลือกที่จะประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ด้วยเหตุผลว่า
(1).ง่ายต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
(2).เลือกหักค่าใช้จ่าย สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) – (8) ซึ่งอาจจะหักในอัตราเหมา หรือเลือกหักตามความเป็นจริง ก็ได้ ตามที่คิดว่า ตนจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น การขายของซึ่งผู้ขายไม่ได้ผลิต ผู้ขายสามารถขอหักค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาได้ถึงร้อยละ 80 เป็นต้น
(3).เสียภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 37 ตามลำดับในขณะที่นิติบุคคลซึ่งตามปกติจะต้องเสียภาษีเงินได้ในร้อยละ 20
(4).เสียภาษีตามเกณฑ์เงินสด คือ ได้รับเงินได้ปีไหน ก็เสียภาษีเงินได้ปีนั้น หากยังไม่ได้รับเงินจริง ก็ยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ในขณะที่นิติบุคคลจะต้องเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ แหล่งอ้างอิง : เอกสารภาษีอากร (ธรรมนิติ)

ประโยชน์ทางภาษี
ประโยชน์ทางภาษี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )