ประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้

Click to rate this post!
[Total: 315 Average: 5]

ประโยชน์ทางภาษี

กรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้แก่บริษัท

ประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้แก่บริษัทที่ตนได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทย

“ประโยชน์ทางภาษีในกรณีที่ผู้ประกอบการให้เงินกู้แก่บริษัทที่ตนได้จัดตั้งขึ้นมาในประเทศไทย”
+++ในปัจจุบัน หลายทางเลือกที่จะประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ด้วยเหตุผลว่า
(1).ง่ายต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
(2).เลือกหักค่าใช้จ่าย สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) – (8) ซึ่งอาจจะหักในอัตราเหมา หรือเลือกหักตามความเป็นจริง ก็ได้ ตามที่คิดว่า ตนจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น การขายของซึ่งผู้ขายไม่ได้ผลิต ผู้ขายสามารถขอหักค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาได้ถึงร้อยละ 80 เป็นต้น
(3).เสียภาษีเงินได้ในอัตราก้าวหน้าตั้งแต่ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 37 ตามลำดับในขณะที่นิติบุคคลซึ่งตามปกติจะต้องเสียภาษีเงินได้ในร้อยละ 20
(4).เสียภาษีตามเกณฑ์เงินสด คือ ได้รับเงินได้ปีไหน ก็เสียภาษีเงินได้ปีนั้น หากยังไม่ได้รับเงินจริง ก็ยังไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ในขณะที่นิติบุคคลจะต้องเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ แหล่งอ้างอิง : เอกสารภาษีอากร (ธรรมนิติ)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ประโยชน์ทางภาษี
ประโยชน์ทางภาษี

Leave a Comment

Scroll to Top