ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิประโยชน์นั้น

รับทำบัญชี.COM | ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิประโยชน์นั้น

                  การทำประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับนายจ้างที่ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิประโยชน์นั้น ก็ได้รับทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ที่สำคัญรัฐบาลก็ได้รับด้วยเช่นกัน แต่วันนี้จะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับมีประกันสังคมกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่าย, ในเรื่องของการพิการ, ในเรื่องของการเจ็บป่วย, ในเรื่องของการเสียชีวิต, ในเรื่องของการลาคลอด, ในเรื่องของการออกจากงานทั้งการลาออกหรือว่าโดนเลิกจ้างงานก็ตาม มาดูเลยว่าสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างมีอะไรบ้าง อย่างแรกแน่นอนว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่ลูกจ้างจะได้รับ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นการบริการในส่วนของการทำฟัน, การเปลี่ยนอวัยวะต่างๆ, การรักษาโรคไต ก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้จากประกันสังคมได้ ในส่วนของลูกจ้างที่ทุพพลภาพ ก็จะได้รับ 1.5 เปอร์เซ็นต์ต่อกัน

โดยจะมีการจ่ายเงินในส่วนของการทดแทนรายได้ในการทำงานแต่ละวันและค่ารักษาพยาบาล พร้อมค่าใช้จ่ายในส่วนของการฟื้นฟูจิตใจ ในส่วนนี้จะได้รับไม่เกินสี่หมื่นบาท แต่ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดเสียชีวิตขึ้นมา จะมีการเพิ่มเงินค่าทำศพให้ 40,000 บาทพร้อมเงินสงเคราะห์พร้อมรับอีก 1.5 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีลูกจ้างคลอดบุตร ก็จะได้รับเงิน 13,000 บาทต่อการทำคลอดบุตร 1 ครั้ง พร้อมเงินในการสงเคราะห์

สำหรับการลาหยุดงาน เพื่อไปเลี้ยงบุตรไม่เกิน 2 ครั้งเท่านั้น ซึ่งจะได้รับอีก 3 เปอร์เซ็นต์ แต่หากในกรณีเกษียณอายุแล้วล่ะก็จะได้ 3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทำงานอายุครบ 55 ปีแล้ว แต่ว่ายังสมทบไม่เกิน 180 เดือน ลูกจ้างจะได้เงินบำเหน็จ หรือหากว่าสมทบครบ 180 เดือนแล้ว จะได้รับเงินบำนาญ 20 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่ได้รับ จนตลอดชีวิต แต่หากจ่ายเงินเกิน 15 ปี คือตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จะได้เงินเพิ่มอีก 225 บาทแต่หาก 17 ปีขึ้นไป จะได้เงินเพิ่ม 450 บาท เป็นต้น สำหรับผู้ว่างงาน จะได้รับเงิน 0.5% โดยจะมีการคำนวณมาจากฐานเงินเดือนสูงสุดคือ 15,000 บาท หากมีการเลิกจ้างงาน จะได้รับเงินทดแทน 50% เช่นฐานเงินเดือน 10,000 จะได้รับ 5,000 แต่หากลาออกด้วยตัวเอง จะได้รับเงินทดแทนจำนวน 30 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน เช่นฐานเงินเดือน 10,000 จะได้รับ 3,000 เป็นต้น

 
ต้องจ่ายเงินเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้าง ส่วนสิทธิประโยชน์นั้น