กำลังปรับปรุง

1 มค ประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการระบบบัญชีชุดเดียว

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

ผู้ประกอบการอาจจะต้องหันกลับมามองฝ่ายบัญชีในกิจการอย่างจริงจัง

          ผู้ประกอบการอาจจะต้องหันกลับมามองฝ่ายบัญชีในกิจการอย่างจริงจัง จากเดิมที่เคยสนใจแต่ฝ่ายขายหรือ ฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาด ที่คิดแต่จะหาเงิน หากำไร  หรือบางคนที่คิดว่าต้นทุนที่ตนเองคิดมั่นคงดีแล้ว แต่อาจลืมไปว่าต้นทุนที่แท้จริงยังมีอะไรหลงเหลืออีกบ้าง เพราะแทนที่จะได้กำไร กลับทำให้ขาดทุนกว่าที่คิดไว้มากมาย ส่วนหนึ่งมาจากการจัดงบประมาณหรือการทำบัญชีที่ผิดพลาด  เพราะหากเข้าใจหลักในการจัดทำงบการเงินก็จะทำให้สามารถวิเคราะห์แบบ ง่าย ๆ  ได้
 
อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากงบการเงินได้อย่างมากมายอีกด้วย เมื่อรัฐบาลส่งเสริมให้เจ้าของธุรกิจทำบัญชีชุดเดียว ระบบบัญชีที่รัฐบาลออกมาให้โหลดฟรี ๆ สามารถนำมาใช้ได้กับทุกกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจที่เพิ่งเปิดใหม่ ซึ่งหากมีการทำระบบบัญชีแล้วคิดดูสิว่าธุรกิจของคุณจะไปไกลแค่ไหน เพราะเหตุผลนี้ รัฐบาลจึงมีมาตรการทำบัญชีชุดเดียวขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกิจการเล็กๆ อย่าง SME ที่เพิ่งเปิดใหม่ และมีอีกหลายร้อยรายที่กำลังจะจมน้ำตายเพราะไม่มีระบบบัญชีไว้คอยช่วยเหลือกิจการ  ซึ่งแม้แต่กรมสรรพากรยังมีนโยบายการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจร พร้อมกับการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้เจ้าของกิจการต่างๆ ได้มีการจัดทำบัญชีชุดเดียว ด้วยการทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตัวเอง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี
 
การจัดทำระบัญชีชุดเดียวที่เจ้าของกิจการต้องรีบจัดการ การที่ภาครัฐขอให้ SME จัดทำบัญชีชุดเดียว บวกกับจะต้องเข้าระบบให้ถูกต้อง ฟังแล้วเหมือนจะโหดเอาการสำหรับเจ้า ของธุรกิจที่ไม่เคยเน้นเรื่องภาษี แต่สิ่งที่ได้รับจากภาครัฐคือ โปรแกรมบัญชีที่ทางรัฐจัดให้แบบฟรี ๆ สำหรับทำให้ธุรกิจของคุณมีการจัดทำบัญชีสะดวกขึ้นและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เจ้าของกิจการได้ทราบว่า กำไรหรือขาดทุนเท่า ไหร่ และฐานะการเงินของบริษัทเป็นอย่างไร  ซึ่งในปัจจุบันเจ้าของกิจการเล็กๆ อย่าง SME ส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้กำไรหรือการขาดทุนหรือฐานะทางการเงินที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร หรือมีเหลือเงินเท่าไหร่ ส่งผลทำให้กิจการเล็กๆ  ที่ไม่มีระบบบัญชีสนับสนุน เมื่อไปขอเงินกู้จากธนาคารก็ทำได้ยากเพราะบางบริษัทเพิ่งเปิดทำให้ยังไม่มีระบบบัญชีที่แน่นอน ทำบัญชีชุดเดียวช่วยยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนตาม พรก.มาตรการบัญชีเล่มเดียว ด้วยการทำตามมาตรการบัญชีชุดเดียว
 
 
จะทำให้เจ้าของกิจการได้รับประโยชน์เต็ม ๆ คือ การยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง เพราะกรมสรรพากรมีนโยบายที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับผู้ประกอบการ ทำให้มาตรการนี้เข้ามาช่วยทำความสะอาดบัญชีของแต่ละกิจการให้ถูกต้องและโปร่งใส ราวกับว่าเป็นการล้างบัญชีเก่าๆ  แล้วเริ่มต้นใหม่ๆ พร้อมๆ กันในรอบบัญชี  แต่กรณีที่เจ้าของกิจการอยู่ระหว่างถูกการตรวจ สอบภาษีอากร หรือเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมเพื่อทำการหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดีก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560  ผู้ประกอบการยังคงสามารถจดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวต่อกรมสรรพากรได้เช่นกัน  ซึ่งทางกรม สรรพากรจะดำเนินการเฉพาะกรณีนั้นๆ ต่อไปจนกว่าที่จะทำการแล้วเสร็จ แต่จะไม่มีการตรวจสอบในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ผู้ประกอบการอาจจะต้องหันกลับมามองฝ่ายบัญชีในกิจการอย่างจริงจัง
ผู้ประกอบการอาจจะต้องหันกลับมามองฝ่ายบัญชีในกิจการอย่างจริงจัง

Leave a Comment

Scroll to Top