ประโยชน์ของบัญชีครัวเรือน

รับทำบัญชี.COM | ประโยชน์ข้อดีข้อเสียของบัญชีครัวเรือน?

Click to rate this post!
[Total: 303 Average: 5]

ประโยชน์ของบัญชีครัวเรือน

บัญชีครัวเรือน คือ

บัญชีครัวเรือน คือ การทำบัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ่ายประจำวัน หมายถึง การบันทึกข้อมูลด้านอื่น ๆ ในชีวิต ในครอบครัว เป็นต้น ของเราได้ด้วย เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ในบ้านเราในชุมชนเรา บัญชีความรู้ความคิดของเรา บัญชีผู้ทรงคุณ ผู้รู้ในชุมชนเรา บัญชีเด็กและเยาชนของเรา บัญชีภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ของเรา เป็นต้น

หมายความว่า สิ่งหรือเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตของเรา เราจดบันทึกได้ทุกเรื่อง หากประชาชนทุกคนจดบันทึกจะมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ครอบครัวเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ และประเทศเรียนรู้การเรียนรู้เป็นที่มาของปัญญา ปัญญาเป็นที่มาของความเจริญทั้งกาย สังคม ใจ และจิตวิญญาณของมนุษย์จะเห็นว่า การทำบัญชี หรือการจดบันทึกนี้สำคัญยิ่งใหญ่มาก

ประโยชน์บัญชีครัวเรือน คือ

ประโยชน์ ของ การทำบัญชี ครัวเรือน มีอะไรบ้าง

1.เพื่อทราบว่าตอนนี้ รายรับ มากกว่า รายจ่าย หรือน้อยกว่า
การที่เรามีรายรับมากกว่ารายจ่าย เรียกว่า สภาพคล่องเป็นบวก หรือมี Survival ratio มากกว่า 1 แสดงว่ามีโอกาสในการก่อหนี้สินต่ำ แต่หากมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ เรียกว่า สภาพคล่องเป็นลบ หรือมี Survival ratio น้อยกกว่า 1 แสดงว่ามีโอกาสในการก่อหนี้สูง

หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” ซึ่งมักจะเกิดกับคนที่มีเงินสภาพคล่องต่ำ หรือ มีรายจ่ายมากกว่ารายได้  จนต้องนำเงินเก็บออกมาใช้ และเงินเก็บนั้นหมดไป เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดหนี้สิน

2.เพื่อทราบว่าค่าใช้จ่ายมาจากส่วนไหนมากที่สุด
หากเราไม่เคยทำบัญชีรายจ่ายเลย เราจะไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายของเราไปอยู่ส่วนไหนบ้าง ค่ากิน ค่าเดินทาง หรือค่าสันทนาการ ทำให้การบริหารจัดการเงินทำได้ยากและมีโอกาสที่จะใช้เงินเกินตัว เพราะเราจะใช้ไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีกรอบ

ยกตัวอย่างเช่น กินกาแฟทุกวัน (รวมเสาร์-อาทิตย์) วันละ 2 แก้ว (เช้าแก้ว บ่ายแก้ว) เฉลี่ยแล้ววันละ 160 บาท หนึ่งเดือน คือ  4,800 บาท หนึ่งปี คือ 57,600 บาท หากเราลดการทานกาแฟเป็นวันละแก้ว เราจะมีเงินเก็บ 28,800 บาทต่อปี สมมติว่าเรานำเงินก้อนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นในไทยเป็นระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่องกัน (เฉลี่ยผลตอบแทนที่ 6%) จะทำให้เรามีเงินเก็บรวมประมาณ 162,000 บาท ถ้า 10 ปี จะมีค่าเท่ากับประมาณ 380,000 บาท คิดว่าเงินก้อนนี้มากหรือน้อย

3.เป็นหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยระงับความต้องการที่ไม่จำเป็น
เมื่อเรามีการจดรายจ่ายทุกวันนั่นจะทำให้เราเห็นค่าใช้จ่ายที่แท้จริงเป็น “ตัวเลข” เมื่อเราต้องซื้อหรืออยากได้อะไร จะทำให้เราใช้ความคิดหรือเหตุผลในการตัดสินใจมากขึ้น พูดง่าย ๆ คือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เราแยก Need กับ Want ออกจากกันได้ง่ายขึ้น

หรืออีกวิธีหนึ่งนอกจากการทำบัญชีรายจ่าย คือ การกำหนดงบประมาณในการใช้จ่ายในแต่ละหมวด เช่น ค่ากินห้ามเกินวันละ 300 บาทต่อวัน หรือ 9,000 บาทต่อเดือน, ค่า Shopping เดือนละ 1,000 บาท ถ้าเดือนไหนใช้เกินอีกเดือนต้องใช้ให้น้อยลง

4.เพื่อให้เห็นไลฟ์สไตล์ของการดำเนินชีวิตของเรา
เมื่อเราจดบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจำ เปรียบเสมือนการจดบันทึกกิจกรรมชีวิตของเราไปด้วย ว่าเรามักชอบทำอะไร กินอะไร ซื้ออะไร ที่ไหน เมื่อไร และราคาเท่าไร เมื่อมองในมุมการวางแผนการเงิน หรือการบริหารการเงินจะมาช่วยกำหนดวิธีเก็บเงิน วิธีการลงทุน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการเงิน เป็นหนึ่ง

5.เครื่องมือในการฝึกวินัย และใช้ในการวางแผนการเงิน
ถ้าอยากหุ่นดีต้องมีวินัยในการออกกำลังกาย แต่ถ้าอยากมีเงินใช้จนวันตายต้องมีวินัยในการออมและบริหารเงินเช่นกัน เมื่อเราทำบัญชีรายรับรายจ่าย เราจะรู้สถานะการเงินของตัวเอง, จัดการรายจ่ายได้ดีขึ้น และเข้าใจไลฟ์สไตล์ ซึ่งจะส่งผลให้เราอยากเก็บเงิน และบริหารเงินให้งอกเงยอย่างดีและเหมาะสมที่สุดอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เราเกิด “วินัย” ทางด้านการเงินที่ดีอย่างไม่รู้ตัว

อ่านเพิ่มเติม >> บริษัทรับทำบัญชีดีมีประโยชน์อย่างไร?

 

ประโยชน์ของบัญชีครัวเรือน
ประโยชน์ของบัญชีครัวเรือน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )