ปิดกิจการแต่มีสินค้าคงเหลือ

7% ปิดกิจการ แต่มีสินค้าคงเหลือทำยังไงดี

Click to rate this post!
[Total: 287 Average: 5]

เลิกกิจการ สินค้าคงเหลือ

ปิดกิจการ แต่มีสินค้าคงเหลือทำยังไงดี

ควรเปิดใบกำกับภาษีขายสินค้า ที่มีอยู่ให้หมดก่อนปิดกิจการ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top