ปิดคณะบุคคล

พลาด 2 ปิดคณะบุคคล ถ้าต้องการจะปิดคณะบุคคล จะต้องทำอย่างไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 302 Average: 5]

ปิดคณะบุคคล

ปิดคณะบุคคล

ถ้าต้องการจะปิดคณะบุคคล จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

++กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้งเลิกกิจการพร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายในสิบห้าวันนับจากวันเลิกประกอบกิจการค่ะ

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top