ปิดคณะบุคคล 2 ถ้าต้องการจะปิดคณะบุคคล จะต้องทำอย่างไรบ้าง

ปิดคณะบุคคล
[Total: 288 Average: 5]

ปิดคณะบุคคล

ปิดคณะบุคคล ?

ถ้าต้องการจะปิดคณะบุคคล จะต้องทำอย่างไรบ้างคะ

++กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้งเลิกกิจการพร้อมกับคืนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ภายในสิบห้าวันนับจากวันเลิกประกอบกิจการค่ะ

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 21, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top