ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

Click to rate this post!
[Total: 381 Average: 5]

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน

ดิฉันเปิดกิจการมาประมาณ 3 ปีค่ะ และลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศค่ะ และจ้างคนทำบัญชีค่ะ ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเรารับเงินมาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และเราสามารกเก็บเงินสกุลต่างประเทศไว้เพื่อเก็งกำไรได้ไหม

ตอบ : ไม่ได้ค่ะ เพราะว่ากิจการของเราที่จดจัดตั้งขึ้นมา ไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ค้ากำไรจากผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ

เราสามารกเก็บเงินสกุลต่างประเทศไว้เพื่อเก็งกำไรได้ไหม

ตอบ: เราคนไทยค่ะ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาใดที่มีรายได้ที่เข้าข่ายที่ต้องจ่ายภาษีก็ต้องจ่ายค่ะ และภาษีเงินได้ที่เราเสียไปก็เพื่อนำมาพัฒนาประเทศไทยของเราค่ะ แต่วิธีการที่จะเสียภาษีที่อัตราน้อยลงก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นค่ะ เพื่อที่มีจะมีกำไรที่น้อยลงค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top