ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

Click to rate this post! [Total: 133 Average: 5] ในหน้า …

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 133 Average: 5]

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ (By product)

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By product) หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญจากกระบวนการการผลิตสินค้าหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์พลอยได้จะมีมูลค่าต่ำกว่าผลิตภัณฑ์หลักเสมอ ซึ่งการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้อาจขึ้นอยู่กับนโยบายฝ่ายบริหารของกิจการนั้นๆ

ผลิตภัณฑ์พลอยหรือบางครั้งเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์รอง” หรือ “ผลิตภัณฑ์รองเอื้อม” (By-product) คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นเป้าหมาย โดยมักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการประมวลผลอื่น ๆ ที่มีวัตถุดิบหรือกระบวนการเสริมสร้างที่ผลิตได้พร้อมกัน โดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยสามารถเป็นผลของกระบวนการการผลิตหรือการดำเนินงานที่มุ่งหวังผลิตผลิตภัณฑ์หลัก แต่ไม่ได้มีการวางแผนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นี้โดยตรง ผลิตภัณฑ์พลอยสามารถมีคุณค่าและสามารถจำหน่ายหรือใช้งานในตลาดอื่น ๆ ได้ ซึ่งบางครั้งมันอาจเป็นแค่ผลิตภัณฑ์รองหรือส่วนขยะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการผลิตอื่น ๆ และไม่ได้รับการสนใจหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หลัก

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์พลอยได้รวมถึง

  1. **กระดาษที่ผลิตขึ้นในกระบวนการทำสีและประกาศเป็นผลิตภัณฑ์รองของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หรือผลิตภัณฑ์พิมพ์

  2. **ก๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงหรือเครื่องดำน้ำมัน

  3. **สารปรุงรสหรือสารเสริมในอาหารที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหาร

  4. **กระดาษหรือวัสดุของที่เหลือจากการผลิตรูปพรรณและเครื่องประดับ

การจัดการผลิตภัณฑ์พลอยอาจมีความสำคัญในการสร้างรายได้เพิ่มเติมหรือลดค่าในกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงาน บางบริษัทอาจพยายามจัดการผลิตภัณฑ์พลอยให้มีมูลค่าสูงขึ้นหรือจะขายต่อไปในตลาดที่เหมาะสมเพื่อกลับทุนต้นทุนการผลิตและเพิ่มกำไรในระยะยาว

 
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ

รับผลิตใบปลิว มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ใบปลิว a5 ราคาถูก พิมพ์ใบปลิว ราคาถูก พิมพ์ ใบปลิว ด่วน รับออกแบบใบปลิว ร้านทําใบปลิว ใกล้ฉัน แจกใบปลิว ผิดกฎหมายไหม ตัวอย่างใบปลิวเปิดร้านใหม่ พิมพ์ใบปลิว a4 ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

องค์ประกอบ #8 การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์
กรณีซื้ออุปกรณ์เสริมของรถบรรทุก

อุปกรณ์เสริมของรถบรรทุก?

การบันทึกบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ TAS 40 สรุป การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวร มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 ปรับปรุง 2564 หลักเกณฑ์การบันทึกทรัพย์สิน 2565 การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ บัญชี สินทรัพย์มีอะไรบ้าง หลักเกณฑ์การบันทึกทรัพย์สิน 2564
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

Leave a Comment

Scroll to Top