ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ

รับทำบัญชี.COM | ผลิตภัณฑ์พลอยได้ปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด

ผลิตภัณฑ์พลอยได้

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ (By product)

ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By product) หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญจากกระบวนการการผลิตสินค้าหลัก ซึ่งผลิตภัณฑ์พลอยได้จะมีมูลค่าต่ำกว่าผลิตภัณฑ์หลักเสมอ ซึ่งการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้อาจขึ้นอยู่กับนโยบายฝ่ายบริหารของกิจการนั้นๆ

ผลิตภัณฑ์พลอยหรือบางครั้งเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์รอง” หรือ “ผลิตภัณฑ์รองเอื้อม” (By-product) คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นเป้าหมาย โดยมักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการประมวลผลอื่น ๆ ที่มีวัตถุดิบหรือกระบวนการเสริมสร้างที่ผลิตได้พร้อมกัน โดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยสามารถเป็นผลของกระบวนการการผลิตหรือการดำเนินงานที่มุ่งหวังผลิตผลิตภัณฑ์หลัก แต่ไม่ได้มีการวางแผนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์นี้โดยตรง ผลิตภัณฑ์พลอยสามารถมีคุณค่าและสามารถจำหน่ายหรือใช้งานในตลาดอื่น ๆ ได้ ซึ่งบางครั้งมันอาจเป็นแค่ผลิตภัณฑ์รองหรือส่วนขยะที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการผลิตอื่น ๆ และไม่ได้รับการสนใจหรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หลัก

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์พลอยได้รวมถึง

  1. **กระดาษที่ผลิตขึ้นในกระบวนการทำสีและประกาศเป็นผลิตภัณฑ์รองของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หรือผลิตภัณฑ์พิมพ์

  2. **ก๊าซที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงหรือเครื่องดำน้ำมัน

  3. **สารปรุงรสหรือสารเสริมในอาหารที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหาร

  4. **กระดาษหรือวัสดุของที่เหลือจากการผลิตรูปพรรณและเครื่องประดับ

การจัดการผลิตภัณฑ์พลอยอาจมีความสำคัญในการสร้างรายได้เพิ่มเติมหรือลดค่าในกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงาน บางบริษัทอาจพยายามจัดการผลิตภัณฑ์พลอยให้มีมูลค่าสูงขึ้นหรือจะขายต่อไปในตลาดที่เหมาะสมเพื่อกลับทุนต้นทุนการผลิตและเพิ่มกำไรในระยะยาว

 
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ
Click to rate this post!
[Total: 133 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )