3 ผลิตภัณฑ์รวม คืออะไร ชนิดใด มีอะไรบ้าง || รับทำบัญชี.COM

ผลิตภัณฑ์รวม
[Total: 371 Average: 5]

ผลิตภัณฑ์รวม คือ (Joint Product)

ผลิตภัณฑ์รวม คือ (Joint Product) ?

ผลิตภัณฑ์รวม คือ (Joint Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่เกิดจากการใช้กระบวนการผลิตร่วมกัน  จึงทำให้มีต้นทุนการผลิตร่วม เช่น วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top