ผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี

รับทำบัญชี.COM | คุณสมบัติ ผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี?

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี

บริษัทจำกัดมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 20 ล้านบาท และรายได้รวม 25 ล้านบาท จะต้องมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีเท่านั้นใช่หรือไม่

ตอบ บริษัทจำกัดสามารถมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี หรือผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เรียกย่อๆว่า(ปวส) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าได้

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีมีความเชี่ยวชาญในการจัดการบัญชีและการเงิน ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาใช้ในอาชีพทางการบัญชีได้รวมถึง

  1. ปริญญาตรีวิชาการบัญชี (Bachelor of Accounting) ปริญญานี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีทั่วไป, การบัญชีเชิงลึก, การวิเคราะห์ทางการเงิน, การตรวจสอบบัญชี, และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
  2. ปริญญาตรีวิชาการการเงิน (Bachelor of Finance) ปริญญานี้เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน, การลงทุน, การวิเคราะห์ตลาดทุน, การจัดการเงินทุน, และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
  3. ปริญญาตรีวิชาการบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration, BBA) หรือปริญญาตรีวิชาการบัญชีและการเงิน (Bachelor of Business Administration in Accounting and Finance) ปริญญานี้มีการผสมผสานระหว่างวิชาการบัญชีและการเงินด้วยหลักการบริหารธุรกิจทั่วไป และสามารถให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจที่เป็นประโยชน์ในการทำงานในธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ

การมีคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นอาชีพในด้านบัญชี ซึ่งสามารถทำงานในบริษัท, หน่วยงานรัฐบาล, โรงงาน, หรือธุรกิจส่วนตัว และมีโอกาสปรับปรุงและพัฒนาทักษะและความรู้ในอาชีพนี้ต่อไปเพื่อเป็นผู้ทำบัญชีที่เชี่ยวชาญมากขึ้นในอนาคต การประกอบอาชีพทางการบัญชียังต้องสอบผ่านการรับรองและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเช่น CPA (Certified Public Accountant) หรือ CMA (Certified Management Accountant) ตลอดอาชีพเพื่อให้คุณมีความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้นและมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในระดับสูง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )