ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชีต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ
[Total: 110 Average: 5]

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชีต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชีต้องดำเนินการอย่างไร ?

การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี
ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม ม.7(6) แห่ง พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ตามที่อยู่หรือสถานที่ทำงานของผู้แจ้งเพียงแห่งเดียว ตามแบบ ส.บช.5 พร้อมหลักฐาน ภายใน 60 วันนับแต่วันที่เริ่มทำบัญชี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 7, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top