ผู้ทำบัญชีเลิกบริษัท

3 จดเลิกบริษัท ใครเป็นผู้จัดทำ

Click to rate this post!
[Total: 245 Average: 5]

จดเลิกบริษัท ใครเป็นผู้จัดทำ

จดเลิกบริษัท ใครเป็นผู้จัดทำ

จดเลิกบริษัท ใครเป็นผู้จัดทำค่ะหรือว่าต้องเป็นกรรมการคนเดียวเท่านั้น

จดเลิกกิจการนั้น ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมของกิจการค่ะ ที่จะประกาศให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจดเลิกกิจการค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top