ผู้ประกันตนขาดส่ง

รับทำบัญชี.COM | ประกันสังคมมาตรา 33 ขาดส่งได้กี่เดือนคืนไหม

ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงหมดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน

ถ้าเป็นผู้ประกันตน ม.33 สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเมื่อออกจากงาน แต่ประกันสังคมให้ความคุ้มครองต่อ 4กรณี คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต ต่ออีก 6เดือน ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 สิ้นสุดเมื่อไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกัน หรือภายใน12เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ เดือน

อ่านเพิ่มเติม >> การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต

 
ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงหมดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน
ผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบกี่เดือน ถึงหมดสิทธิการเป็นผู้ประกันตน
Click to rate this post!
[Total: 98 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )