ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2 ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

Click to rate this post!
[Total: 178 Average: 5]

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

++++ ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ++++
1. เจ้าของทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินเป็นเจ้าของเดียวกัน เจ้าของทรัพย์สินนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
2. ถ้าที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมายกำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top