อาชีพผู้รับเหมา

รับทำบัญชี.COM | หน้าที่ผู้รับเหมาช่วงอาชีพรับเหมาก่อสร้าง?

Click to rate this post!
[Total: 192 Average: 5]

ผู้รับเหมา

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ผู้รับเหมา ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) 

 • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน 

ผู้รับเหมา หมายถึง หมายถึงบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างเพื่อก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆและจ่ายค่าแรงตามสัญญา โดยจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในรูปบริษัทรับสร้างบ้าน, ผู้รับเหม าที่ดำเนินการในรูปแบบ นิติบุคคล และ ผู้รับเห มา ที่ดำเนินการโดยตัวบุคคลไม่ได้จดทะเบียนบริษัทฯ

ผู้รับเหมา

ประเภทของผู้รับเหมา

 1. บริษัทรับสร้างบ้าน คือ ผู้รับ เหมาในรูปแบบนี้ดำเนินการในรูปแบบนิติบุคคลส่วนใหญ่จให้บริการรับสร้างบ้าน แบบครบวงจร กล่าวคือมีแบบบ้านมาตรฐานให้เลือก
 2. ผู้รับเหมาที่ดำเนินการในรูปแบบนิติบุคคล มีภาพลักษณ์ เป็นผู้รับเหม  ามากกว่าภาพลักษณบริษัทรับสร้างบ้านไม่ได้เน้นเรื่องการสร้างบ้านโดยตรงอย่างบริษัทรับสร้างบ้าน แต่รับงานทั่วไปเช่นรับสร้าง โรงงาน อพาร์ทเมนท์ และ ก็รับก่อสร้างบ้านด้วย
 3. เหมาที่ดำเนินการโดยตัวบุคคล เป็นการดำเนินการในนามบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง แล้วไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้รับ เหมาหรือ วิศวกร หรือ สถาปนิก ออกมาเหมางานเองซึ่งเป็นการทำงานแบบวันแมนโชว์

ประเภทผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาทิ้งงาน

เรื่องการทิ้งงานของผู้รับเห มาและเจ้าของบ้านเบี้ยวเงินหรือมีการโกงเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วเราจะมีวิธีการรับมือหรือมีกฎหมายอะไรไหมที่จะสามารถเข้ามาช่วยให้เราจบปัญหานี้ได้มาลองดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเห มากัน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปัญหา สำหรับเจ้าของบ้าน ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ สำหรับเจ้าของบ้าน

มาตรา บัญญัติ
587 บัญญัติว่า ‘อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น’
593 บัญญัติว่า ‘ถ้าผู้รับจ้างไม่เริ่มทำการในเวลาอันควร หรือทำการชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญาก็ดี หรือทำการชักช้าโดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจ้าง จนอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าการนั้นจะไม่สำเร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิกสัญญาเสียได้ มิพักต้องรอคอยให้ถึงเวลากำหนดส่งมอบของนั้นเลย’
596 บัญญัติว่า ‘ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบการที่ทำไม่ทันเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาก็ดี หรือถ้าไม่ได้กำหนดเวลาไว้ในสัญญาเมื่อล่วงพ้นเวลาอันควรแก่เหตุก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะได้ลดสินจ้างลงหรือถ้าสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลาก็ชอบที่จะเลิกสัญญาได้’
599 บัญญัติว่า ‘ในกรณีที่ส่งมอบเนิ่นช้าไปก็ดี หรือส่งมอบการที่ทำชำรุดบกพร่องก็ดีท่านว่าผู้ว่าจ้างชอบที่จะยึดหน่วงสินจ้างไว้ได้ เว้นแต่ผู้รับจ้างจะให้ประกันตามสมควร’
600 บัญญัติว่า‘ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาไซร้ท่านว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดเพื่อการที่ทำชำรุดบกพร่อง เพียงแต่ที่ปรากฏขึ้นภายในปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือที่ปรากฏขึ้นภายในห้าปี ถ้าการที่ทำนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดิน นอกจากเรือนโรงทำด้วยเครื่องไม้’

ปัญหาจากเจ้าของบ้าน สำหรับผู้รับเห มา ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

มาตรา บัญญัติ
387 ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะกำหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นชำระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้ ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ไซร้ อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาเสียก็ได้
224 หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

ภาษีรับเหมาก่อสร้างต้องยื่นภาษีอะไรบ้าง?

ภาษีรับเหมาก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. ประเภทที่รับ เหมาทั้งค่าแรงและค่าของ ซึ่งกรณีที่เรารับเหม าทั้งค่าแรงและค่าของในแง่ของสรรพากรจะตีเป็น 40 (7) ก็จะสามารถจะหักต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ที่ 60% หรือว่าจะเลือกจ่ายแบบหักจ่ายตามจริงก็ได้
 2. ประเภทที่รับ เหมาเฉพาะค่าแรงอย่างเดียว อันนี้ในแง่ของสรรพากรก็ตีเป็น 40(8) ก็หักต้นทุนได้เหมาจ่าย 60% เช่นเดียวกันหรือว่าจะเลือกจ่ายแบบช่องทางจ่ายจริงก็ได้ซึ่งจะเห็นว่าทั้ง 2 ประเภทนี้สามารถที่จะหักต้นทุนเหมาจ่ายเหมือนกันคือที่ 60% แล้วก็เลือกที่จะหักต้นทุนแบบจ่ายตามจริงก็ได้

ผู้รับเหมาทิ้งงาน

รายชื่อผู้รับเหมา

 1. กำจรกิจ ก่อสร้าง บจก.
 2. ก.รุ่งเรืองก่อสร้าง บจก.
 3. กลุ่มบริษัทลากัวร์เทค
 4. ขอนแก่นโฮมอินทีเรีย บจก.
 5. คอนสตรัคชั่น 56 บจก.
 6. คอนสตรัคชั่น ไลนส์ บจก.
 7. ควอลิตี้เฮ้าส์ บมจ.
 8. โคราชรวมพัฒนาการก่อสร้าง หจก.
 9. เจ.เอ.พี คอนสตรัคชั่น บจก.
 10. เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง บมจ.
 11. เจริญรัชพงษ์ (1998) บจก.
 12. ชัยพิทักษ์ หจก.
 13. โชคพัฒนา คอนสตรัคชั่น บจก.
 14. โชคอนันต์ บิวดิ้ง บจก.
 15. ซินิเมจ แมคแคนิคอล บจก.
 16. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ.
 17. ซี.ซี.ดับบลิว บจก.
 18. ซี.อี.เอส. บจก.
 19. ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร บจก.
 20. ซีฟโก้ บมจ.
 21. ณ องศาเหนือ บจก.
 22. ดงยาง 29 เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
 23. ดับบลิวเอชแอล (ประเทศไทย) บจก.
 24. ดาตั้ม ไทย คอนสตรัคชั่น บจก.
 25. ดี.เค.เจ. คอนสตรัคชั่น บจก.
 26. เดชาชาญ บจก.
 27. ต.พีระกฤช บจก.
 28. เตียวฮง สีลม บจก.
 29. โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น บจก.
 30. ไตรกรุ๊ป รัชดา บจก.
 31. นวกิจการก่อสร้าง (22) บจก.
 32. นันทวัน บจก.
 33. นำไกรสากลก่อสร้าง บจก.
 34. เนาวรัตน์ พัฒนาการ บมจ.
 35. บ.สวนหลวง การก่อสร้าง บจก.
 36. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น บจก.
 37. โปทีม บิวเดอร์ บจก.
 38. โปรเกรสซีฟ บิลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ บจก.
 39. พิชญ กรุ๊ป บจก.
 40. พิมพ์ทวี คอนสตรัคชั่น หจก.
 41. พีบีเอ เอสเซท พลัส หจก.
 42. พี สตาร์ กรุ๊ป บจก.
 43. พรีดีไซน์ บจก.
 44. พรีคาส โปรดักส์ บจก.
 45. เพอโกล่าร์ บจก.
 46. แพลนนิ่ง แอนด์ แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ บจก.
 47. โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ.
 48. มานัสวิศวกรรม บจก.
 49. ไมนฮาร์ด (ประเทศไทย) บจก.
 50. ยู.เอส.ซี. เทคโนโลยี บจก.

รับทำบัญชีรับเหมา

ทำบัญชีนำเข้าส่งออก

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )