รับทำบัญชี.COM | บริษัทรับสร้างบ้าน ตามแบบ ผู้รับเหมาค่าแรง?

ผู้รับเหมาค่าแรง

การเริ่มต้นในการรับเหมาค่าแรงขึ้นอยู่กับบริษัทหรือองค์กรที่คุณกำลังทำงานกับและรูปแบบของโครงการที่คุณจะรับเหมาค่าแรงด้วยกัน อย่างไรก็ตาม นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อเริ่มต้นในการรับเหมาค่าแรง

 1. กำหนดขอบเขตของงาน กำหนดรายละเอียดของงานที่คุณจะรับเหมาค่าแรง เช่น งานก่อสร้างอาคาร, งานติดตั้งระบบไฟฟ้า, งานเขียนโปรแกรม เป็นต้น ระบุขอบเขตของงานอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดพลาดในภายหลัง

 2. ประเมินค่าแรง วิเคราะห์และประเมินค่าแรงที่เหมาะสมสำหรับงานที่คุณจะรับเหมา ค่าแรงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของงาน คุณอาจต้องพิจารณาต้นทุนในการจ้างงานและค่าแรงที่พนักงานประจำต้องได้รับเป็นพิเศษ เพื่อกำหนดราคาที่เหมาะสม

 3. สร้างเอกสารสัญญา เมื่อคุณกำหนดค่าแรงและรายละเอียดของงานแล้ว คุณควรสร้างเอกสารสัญญาที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดของการรับเหมาค่าแรง อาทิเช่น งานที่ต้องทำ, ราคาที่ตกลง, ระยะเวลาการทำงาน, การชำระเงิน เป็นต้น เอกสารสัญญานี้จะช่วยปกป้องทั้งคุณและลูกค้าในกรณีเกิดข้อขัดแย้ง

 4. ติดตามการปฏิบัติงาน เมื่อเริ่มงาน คุณควรให้ความสำคัญกับการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการตามเวลาและคุณภาพที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ การติดตามและรายงานความคืบหน้าให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความไว้วางใจและสัญญาณให้ลูกค้ารู้ว่าคุณกำลังปฏิบัติงานอย่างสมบูรณ์

 5. การวิจัยตลาดและการเสนอราคา หากคุณต้องการเริ่มต้นรับเหมาค่าแรงในตลาดที่คุณยังไม่คุ้นเคย คุณอาจต้องศึกษาตลาดและการเสนอราคาในงานดังกล่าว ศึกษาและเปรียบเทียบราคาที่คู่แข่งหรือบริษัทอื่นเสนอ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมและแข็งแกร่งที่สุดได้

ควรทราบว่าขั้นตอนดังกล่าวอาจมีการปรับแต่งให้เหมาะสมตามสถานการณ์และอุปสงค์ของคุณ แนะนำให้คุณปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจหรือทนายความเพื่อให้คำปรึกษาเพิ่มเติมและแนะนำในกรณีที่ซับซ้อนขึ้น

ผู้รับเหมาค่าแรง อาชีพ ที่พบเห็นโดยทั่วไป

การรับเหมาช่วงสามารถทำหลากหลายอาชีพและงานตามความเชี่ยวชาญและความสามารถของบุคคล ตัวอย่างอาชีพและงานที่ผู้รับเหมาช่วงสามารถทำได้รวมถึงไม่จำกัดเพียงนี้

 1. งานก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างบ้านหรืออาคารพาณิชย์ งานไฟฟ้า งานประปา งานโครงสร้าง และงานต่อเติม

 2. งานไฟฟ้าและรับเหมางานไฟฟ้า เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ หรือการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

 3. งานประปาและรับเหมางานประปา เช่น การติดตั้งระบบท่อน้ำ การติดตั้งอุปกรณ์ประปา หรือการซ่อมแซมระบบประปา

 4. งานโครงสร้างเหล็กและรับเหมางานโครงสร้างเหล็ก เช่น การติดตั้งโครงสร้างเหล็กในอาคาร การสร้างสระว่ายน้ำ หรือการสร้างเพลาล้อม

 5. งานปูน/งานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานทาสี งานปูกระเบื้อง งานติดตั้งฝ้าเพดาน หรืองานปูพื้น

 6. งานติดตั้งระบบสื่อสารและเครือข่าย เช่น การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบโทรศัพท์ หรือการติดตั้งกล้องวงจรปิด

 7. งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพัฒนาและการดูแลระบบเว็บไซต์ การสร้างและการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล หรือการพัฒนาแอปพลิเคชัน

 8. งานออกแบบกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การออกแบบโลโก้ การออกแบบสื่อโฆษณา การออกแบบสื่อการตลาด

 9. งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่น งานซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า งานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืองานบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง

 10. งานบริการอื่น ๆ เช่น งานทำสวน งานปูผนังกระจก งานติดตั้งระบบเสียง หรืองานติดตั้งระบบระบายอากาศ

โดยสิ่งที่ผู้รับเหมาช่วงทำจะขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและความสามารถของบุคคล การรับเหมาช่วงสามารถเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษในงานที่เฉพาะเจาะจงและต้องการงานชิ้นงานโดยเฉพาะ

ผู้รับเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาช่วง

ดังนั้นเราจะเปรียบเทียบระหว่างผู้รับเหมาค่าแรงและผู้รับเหมาช่วงในรูปแบบตารางดังนี้

ลักษณะ ผู้รับเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาช่วง
ตำแหน่ง ผู้รับเหมาค่าแรงมีตำแหน่งและสถานะที่แยกต่างหากจากลูกจ้าง เป็นคนหรือบริษัทที่ได้รับสัญญาในการทำงาน ผู้รับเหมาช่วงไม่มีตำแหน่งและสถานะที่แยกต่างหากจากลูกจ้าง เป็นบุคคลที่ถูกจ้างในการทำงานในช่วงเวลาที่กำหนด
ความรับผิดชอบและความเสี่ยง ผู้รับเหมาค่าแรงรับผิดชอบในการจัดการและดำเนินงานตามสัญญา เป็นเจ้าของความเสี่ยงในกรณีเกิดความผิดพลาดหรือการละเมิดสัญญา ผู้รับเหมาช่วงไม่รับผิดชอบในการจัดการและดำเนินงานตามสัญญา เป็นผู้ทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
ระยะเวลาการจ้างงาน ผู้รับเหมาค่าแรงสามารถทำงานในโครงการเฉพาะหน้าหรือโครงการกำหนดเวลาแน่นอน ผู้รับเหมาช่วงจ้างงานในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยไม่มีความรับผิดชอบในการทำงานนอกเวลาที่กำหนด
ความยืดหยุ่นในการทำงาน ผู้รับเหมาค่าแรงมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการตัดสินใจและวางแผนในการทำงาน ผู้รับเหมาช่วงมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า เนื่องจากต้องทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดและระบบการทำงานที่กำหนด
การควบคุมและการกำหนดงาน ผู้รับเหมาค่าแรงมีอิสระในการกำหนดวิธีการทำงานและการจัดการและมีความเสรีในการตัดสินใจในกระบวนการทำงาน ผู้รับเหมาช่วงต้องปฏิบัติตามคำสั่งและข้อกำหนดที่กำหนดไว้จากลูกจ้าง
การจ่ายค่าตอบแทนและประสบการณ์การทำงาน ผู้รับเหมาค่าแรงจะได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าและมีโอกาสที่จะได้สร้างรายได้เพิ่มจากการทำงานรายวันหรือรายโครงการ ผู้รับเหมาช่วงจะได้รับค่าตอบแทนตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นและไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างรายได้เพิ่มจากงานเสริม

โดยทั่วไปแล้วผู้รับเหมาค่าแรงมักมีความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่มากกว่าผู้รับเหมาช่วง แต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองรูปแบบสามารถมีประโยชน์และความเหมาะสมตามเงื่อนไขและความต้องการของโครงการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

การจ้างเหมาค่าแรง มีกี่ประเภท

การจ้างเหมาค่าแรงมีหลายประเภท โดยส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

 1. การจ้างเหมางานงานแบบ Lump Sum ประเภทนี้เป็นการจ้างเหมาค่าแรงที่กำหนดราคาคงที่สำหรับงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งราคาที่ตกลงกันเป็นราคาทั้งหมดที่ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติงานตามขอบเขตและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน และรับผิดชอบในความเสี่ยงและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน แต่ราคาตกลงไม่รวมค่าเพิ่มเติมใดๆที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรืองานเพิ่มเติม

 2. การจ้างเหมางานแบบรายจ่าย (Cost Plus) ประเภทนี้เป็นการจ้างเหมาค่าแรงที่เน้นการชำระเงินตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นในการทำงาน ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาเป็นตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสามารถรวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานได้ มักมีการกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายสูงสุดที่ผู้ว่าจ้างยินยอมจ่าย (ceiling price) และรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมที่ผู้รับเหมาจะได้รับ เช่น ค่าแรงต่างหากในช่วงเวลาพิเศษ

 3. การจ้างเหมางานแบบหน่วยราคา (Unit Price) ประเภทนี้เป็นการจ้างเหมาค่าแรงตามหน่วยงานหรือหน่วยงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยราคาจะถูกกำหนดตามราคาหน่วยงานที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินตามจำนวนหน่วยงานที่ผู้รับเหมาปฏิบัติ โดยผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน รวมถึงความเสี่ยงและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน

เราสามารถเลือกใช้ประเภทการจ้างเหมาค่าแรงที่เหมาะสมกับลักษณะงานและความต้องการของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่

ผู้รับเหมาค่าแรง คือ

ผู้รับเหมาค่าแรง หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่ได้รับสัญญาจากผู้ว่าจ้างในการทำงานตามขอบเขตและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญา ส่วนใหญ่จะรับผิดชอบในการจัดหาแรงงานที่จำเป็นตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมและดูแลคุณภาพและเวลาการทำงาน เป็นต้น

ตัวอย่างของผู้รับเหมาค่าแรงสามารถเป็นหน่วยงานก่อสร้าง, บริษัทรับเหมางานไฟฟ้า, โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์, หน่วยงานจัดซื้อหรือผู้รับเหมาบริการอื่น ๆ ที่ทำงานตามสัญญาเพื่อผลิตผลงานหรือบริการตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

ตัวอย่างการจ้างเหมาค่าแรง

ตัวอย่างการจ้างเหมาค่าแรงในโครงการก่อสร้างอาจมีดังนี้

ลักษณะงาน รายละเอียด ราคาค่าแรง (บาท)
งานก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างบ้าน 2 ชั้นขนาด 150 ตารางเมตร 2,000,000
  รวมการติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปา  
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารที่มี 5 ชั้น 500,000
  รวมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
งานติดตั้งระบบประปา ติดตั้งระบบประปาในอาคารที่มี 10 ชั้น 800,000

โดยในตัวอย่างนี้ มีการจ้างเหมาค่าแรงในงานก่อสร้างบ้าน งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และงานติดตั้งระบบประปา โดยระบุราคาค่าแรงที่ตกลงกันในแต่ละงาน แต่อย่างไรก็ตาม ราคาค่าแรงสามารถแปรผันได้ตามสถานการณ์และสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลา คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านก่อสร้างหรือทนายความเพื่อคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาค่าแรงที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ

ตารางรายรับรายจ่าย ผู้รับเหมาค่าแรง

สามารถใช้รูปแบบตารางดังนี้เพื่อแสดงรายรับและรายจ่ายของผู้รับเหมาค่าแรง

วันที่ รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
1 ม.ค. เงินเดือน 10,000  
5 ม.ค. ค่าแรงงานจ้าง   5,000
10 ม.ค. เงินเดือน 10,000  
15 ม.ค. ค่าแรงงานจ้าง   5,000
1 ก.พ. เงินเดือน 10,000  
5 ก.พ. ค่าแรงงานจ้าง   5,000
10 ก.พ. เงินเดือน 10,000  
15 ก.พ. ค่าแรงงานจ้าง   5,000

ในตารางข้างต้น คอลัมน์แรกเป็นวันที่ของรายการ คอลัมน์ที่สองเป็นรายการรายรับหรือรายจ่าย คอลัมน์ที่สามเป็นจำนวนเงินรายรับ และคอลัมน์ที่สี่เป็นจำนวนเงินรายจ่าย

วิเคราะห์ SWOT Analysis ผู้รับเหมาค่าแรง

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและตัวบุคคลหรือองค์กรในมุมของปัจจัยที่เป็นข้อได้เปรียบ (Strengths) และปัจจัยที่เป็นข้อเสีย (Weaknesses) ภายในองค์กร รวมถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของตาราง SWOT Analysis สำหรับผู้รับเหมาค่าแรง

  Strengths (ข้อได้เปรียบ) Weaknesses (ข้อเสีย)
ชื่อเรื่อง/เรื่อง – มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงาน – ขาดความสามารถในการจัดการทางธุรกิจ
  – ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานรวดเร็ว – ขาดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
  – คุณภาพการทำงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
  Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค)
ชื่อเรื่อง/เรื่อง – การเติบโตของตลาดในอุตสาหกรรม – การแข่งขันจากผู้ประกอบการอื่น ๆ
  – ความต้องการใช้งานงานรับเหมาเพิ่มขึ้น – ปัญหาในการหาแรงงานที่มีความชำนาญ
  – นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ – การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  – การขยายตลาดไปยังภูมิภาคหรือต่างประเทศ  

ในตารางข้างต้น มีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ Strengths, Weaknesses, Opportunities, และ Threats ซึ่งแบ่งออกเป็นคอลัมน์ที่สองสำหรับแต่ละส่วน เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละปัจจัยใน SWOT Analysis ของผู้รับเหมาค่าแรง

คําศัพท์พื้นฐาน ผู้รับเหมาค่าแรง ที่ควรรู้

นี่คือคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาค่าแรงที่คุณควรรู้

 1. ผู้รับเหมาค่าแรง (Contractor) – บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับสัญญาจ้างเพื่อทำงานหรือให้บริการในรูปแบบของค่าแรงตามที่กำหนดในสัญญา

 2. งานรับเหมา (Contract work) – งานที่ผู้รับเหมาตกลงที่จะดำเนินการตามสัญญาและรับค่าแรงเป็นตอบแทน

 3. ราคาเสนอ (Bid price) – จำนวนเงินที่ผู้รับเหมาเสนอในการจ้างงานหรือโครงการ

 4. สัญญา (Contract) – เอกสารที่มีผลผูกมัดระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาค่าแรงซึ่งระบุขอบเขตของงานที่ต้องทำ ข้อกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน รายละเอียดค่าแรง รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน

 5. การประมูล (Bidding) – กระบวนการที่ผู้ว่าจ้างเปิดรับการเสนอราคาจากผู้สนใจในการรับเหมางาน และเลือกผู้รับเหมาตามเกณฑ์ที่กำหนด

 6. ค่าแรง (Labor cost) – จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับเหมาค่าแรงเป็นตอบแทนการทำงาน

 7. สิทธิและความรับผิดชอบตามสัญญา (Rights and responsibilities under the contract) – สิทธิและหน้าที่ที่ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามที่ระบุในสัญญา

 8. งบประมาณ (Budget) – การกำหนดจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้สำหรับโครงการหรืองานที่ได้รับการเหมา

 9. ความชำนาญ (Expertise) – ความรู้ความสามารถในงานที่ผู้รับเหมามีเป็นพิเศษ และเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน

 10. การควบคุมคุณภาพ (Quality control) – กระบวนการตรวจสอบและตรวจวัดคุณภาพของงานที่ผู้รับเหมาค่าแรงทำขึ้นเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานและความต้องการ

 11. การจัดการเวลา (Time management) – การวางแผนและควบคุมการใช้เวลาให้เหมาะสมเพื่อสำเร็จการทำงานในเวลาที่กำหนด

 12. การควบคุมต้นทุน (Cost control) – การวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการทำงานเพื่อให้เข้ากับงบประมาณที่กำหนดไว้

 13. การประเมินผล (Performance evaluation) – กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของผู้รับเหมาค่าแรงเพื่อตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของโครงการหรือไม่

 14. การบริหารความเสี่ยง (Risk management) – กระบวนการวางแผนและดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการรับเหมาค่าแรง

 15. ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย (Responsibility for safety) – ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาค่าแรงในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

โดยคำศัพท์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น การศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณเข้าใจและเสริมความรู้ในด้านนี้ได้อีกมากขึ้น

ผู้รับเหมาค่าแรง เสียภาษี อะไร

ผู้รับเหมาค่าแรงอาจมีการเสียภาษีตามกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศ ภาษีที่ผู้รับเหมาค่าแรงอาจต้องเสียได้แก่

 1. ภาษีเงินได้บุคคล (Personal Income Tax) – ผู้รับเหมาค่าแรงอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลตามรายได้ที่ได้รับจากงานรับเหมาค่าแรง การเสียภาษีเงินได้บุคคลขึ้นอยู่กับระบบภาษีของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจมีการกำหนดอัตราภาษีต่าง ๆ ตามระดับรายได้

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) – ในบางประเทศ ผู้รับเหมาค่าแรงอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT เมื่อทำธุรกิจและออกใบกำกับภาษีตามกฎหมายท้องถิ่น ภาษีนี้จะเรียกเก็บจากผู้ซื้อบริการหรือสินค้าและจ่ายให้กับหน่วยงานภาษี

 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) – บางประเทศอาจกำหนดให้ผู้จ่ายเงินแก่ผู้รับเหมาค่าแรงหักภาษีเงินได้และส่งเงินให้กับหน่วยงานภาษี ภาษีที่ถูกหักอาจเป็นเงินบางส่วนหรือทั้งหมดของค่าแรงที่ได้รับ

 4. ภาษีอื่น ๆ – อย่างอื่นที่ผู้รับเหมาค่าแรงอาจต้องเสียภาษีอาจมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ควรระบุว่าการเสียภาษีเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ ผู้รับเหมาค่าแรงควรปรึกษาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือทนายความเพื่อให้ได้ข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง

ปก ผลไม้อบแห้ง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )